Tietoa pohjoismaisesta ympäristö- ja taloustyöryhmästä (NME)

Pohjoismainen ympäristö- ja taloustyöryhmä (NME) on sektorienvälinen ryhmä, jonka toimeksiannosta päättävät Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristö- ja ilmastosektori sekä taloussektori. Työryhmän yleistavoitteena on käsitellä tärkeitä ympäristötaloudellisia kysymyksiä, jotka kiinnostavat kaikkia Pohjoismaita.

Ympäristö- ja taloustyöryhmä on sektorienvälinen ryhmä, jonka toimeksiannosta päättävät Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristö- ja ilmastosektori sekä taloussektori. Ryhmän päätehtävänä on edistää kestäviin tuotanto- ja kulutustottumuksiin perustuvaa talouskehitystä, jotta ympäristökuormitus ja talouskasvu eivät olisi kytköksissä toisiinsa. Ryhmän hankkeiden on tarkoitus liittyä ajankohtaisiin pohjoismaisiin ja kansainvälisiin – lähinnä eurooppalaisiin – prosesseihin sekä tukea niitä. Tavoitteen toteutumiseksi ryhmä osallistuu keskusteluun, laatii raportteja ja pyrkii tiedottamaan erilaisista hanketuloksista. Hanketulosten pitää olla poliittisesti kiinnostavia ympäristö- ja talousnäkökulmasta.

Ryhmässä on kaksi jäsentä kustakin Pohjoismaasta, yksi kummaltakin sektorilta. Lisäksi ryhmässä on edustajat Ahvenanmaalta ja Grönlannista.

Ympäristö- ja taloustyöryhmällä on kaksi vuotuista kokousta. Kevätkokouksessa keskustellaan meneillään olevista hankkeista, seuraavan vuoden hanke-ehdotuksista sekä ajankohtaisista OECD- ja muista asioista. Syyskokouksessa vahvistetaan muun muassa seuraavan vuoden työohjelma ja budjetti.

Ympäristö- ja taloustyöryhmällä on osa-aikainen sihteeri. Ryhmän puheenjohtajana toimii yksi jäsenistä, ja tehtävä on kaksivuotinen. Budjetti on noin 2 miljoonaa Tanskan kruunua vuodessa. NME:n työtä ja painopistealueita kuvataan tarkemmin vuotuisissa työohjelmissa. 
 

Contact information