Tukea Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristö- ja ilmastosektorilta

Natur i Finland
Valokuvaaja
Benjamin Suomela / Norden.org
Pohjoismaisen yhteistyön ympäristö- ja ilmastosektorin työvaliokunta myöntää pienehköjä apurahoja pohjoismaisiin hankkeisiin. Priorisointierästä tuetaan pääasiassa ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvoston (MR-MK) sekä ympäristö- ja ilmastoasiain virkamieskomitean (ÄK-MK) päätösten toteuttamista, puheenjohtajamaan painopistealueita, ajankohtaisia poliittisia painopistealueita, hankkeita, joihin ympäristö- ja ilmastosektorin työryhmät eivät ole osanneet varautua työohjelmassaan, sekä muita sidosryhmiä.

Yleiset suuntaviivat

Hankehakemuksen on vastattava yhtä tai useampaa seuraavista suuntaviivoista:

  • Hakemus käsittelee poliittisesti ajankohtaisia aiheita.
  • Hakemus käsittelee uutta ympäristöalaan liittyvää ongelmaa.
  • Hakemus liittyy monialaisiin panostuksiin, joihin ympäristösektori haluaa osallistua.

Priorisointierästä voidaan lähtökohtaisesti myöntää hanketukea vain vuodeksi.

 

Lisäksi otetaan huomioon seuraavat seikat:

  • Monivuotisilla hankkeilla tulee yleensä olla suunnitelma täyden rahoituksen varmistamisesta koko hankekaudeksi, paitsi jos hankkeen ensimmäisen vuoden osatulokset ovat jo sinänsä arvokkaita tai jos työvaliokunta arvioi, että projektilla on edellytykset varmistaa rahoitus hankekauden loppuosaksi.
  • Verkkosivu- tai tietokantahankkeisiin myönnetään tukea pääasiassa vain, mikäli joku muu taho takaa niiden toiminnan jatkuvuuden.
  • Perustutkimushankkeita ei yleensä tueta.
  • Priorisointierästä tuetaan vain poikkeustapauksessa muiden kansainvälisten järjestöjen toimintaa. Tukea voidaan kuitenkin myöntää käytännön hankkeisiin, joita Pohjoismaat ovat olleet mukana käynnistämässä tai joihin liittyy suurta pohjoismaista kiinnostusta.

Hakemus

Priorisointierän hakemuksessa tulee olla saatekirje:

Haku- ja budjettilomake löytyvät Pohjoismaiden ministerineuvoston yleisiltä hanketukisivuilta:

Myös ympäristö- ja ilmastosektorin työryhmät myöntävät hanketukea oman toimialansa pohjoismaisille hankkeille. Lisätietoja: