Grönlannin Pohjola-instituutti (NAPA): kulttuuritukiohjelma

26.11.20 | Tukimahdollisuudet
NAPA tukee grönlantilaista ja pohjoismaista kulttuurielämää kahdella ohjelmalla: matkatuella ja hanketuella. NAPA tukee kulttuurihankkeita vuosittain noin 3 miljoonalla Tanskan kruunulla. NAPAn kulttuuritukiohjelmasta tuetaan Grönlannissa ja muualla Pohjolassa toteutettavia hankkeita, joissa on arktisia näkökulmia. Keskitymme erityisesti hankkeisiin, joissa osallistetaan lapsia ja nuoria ja keskitytään kestävään kehitykseen. Tuella pyritään helpottamaan yhteistyötä ja kulttuurivaihtoa Pohjolassa – eli Pohjoismaiden välisten hankkeiden toteutusta.

Information

Kategoria
Tuet
Määräaika
La, 2022/11/26 - 14:00
Maat
Ahvenanmaa
Tanska
Färsaaret
Suomi
Grönlanti
Islanti
Norja
Ruotsi

Tuemme kulttuurihankkeita ja matkoja, jotka

  • osallistavat ja sitouttavat lapsia ja nuoria
  • ovat ekologisesti, sosiaalisesti ja/tai taloudellisesti kestäviä
  • edistävät arktisia näkökulmia koko Pohjolassa.

 

Hakijan asuinpaikan tulee olla jossakin Pohjoismaassa. 

Emme myönnä tukea käyttökustannuksiin. Tuemme kuitenkin mielellämme vakiintuneita kulttuurielämän muotoja, joihin liittyy uutta pohjoismaista näkökulmaa tai uusia pohjoismaisia yhteistyökumppaneita.

Tuemme ammattilaisia, puoliammattilaisia ja harrastajia, ja osa määrärahoista käytetään instituutin omiin hankkeisiin. Olemmekin aina kiinnostuneita uusista yhteistyökumppaneista ja inspiraation lähteistä.

Pohjolaan kuuluvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti. NAPA tukee myös hankkeita, jotka toteutetaan yhdessä Baltian maiden kanssa tai jotka keskittyvät länsinaapureihimme Kanadaan ja Alaskaan.

 

Yhteystiedot

Nina Paninnguaq Skydsbjerg, NAPA