Määrärahojen hakeminen kotouttamishankkeisiin

15.05.20 | Tukimahdollisuudet
Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevasta Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöohjelmasta voi nyt hakea tukea kotouttamishankkeisiin.

Tietoja

Kategoria
Hankehaku
Määräaika
Su, 2021/01/31 - 23:59
Maat
Ahvenanmaa
Tanska
Färsaaret
Suomi
Grönlanti
Islanti
Norja
Ruotsi

Pohjoismaiset yhteistyöministerit päättivät keväällä 2016 priorisoida pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevaa pohjoismaista yhteistyötä. Tuloksena oli erillinen yhteistyöohjelma.

Yhteistyöohjelmassa on varattu määrärahoja hankkeisiin, jotka toteutetaan Pohjoismaissa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin itsehallintoalueilla.

Tavoite

Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevan yhteistyöohjelman tavoitteena on tukea Pohjoismaissa tehtävää kotouttamistyötä vahvistamalla pohjoismaista yhteistyötä pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamiseksi kokemustenvaihdon ja uuden tiedon kehittämisen avulla.

Yleisen päätavoitteen saavuttamiseksi ohjelma sisältää muun muassa seuraavat välitavoitteet:

  • Pohjoismaiden kotouttamistiedon ja -kokemusten levittäminen ja jakaminen
  • Pohjoismaissa kotouttamiskysymysten parissa toimivien tahojen ja eri toimijoiden saattaminen yhteen, mukaan lukien ministeriöt, hallitukset, viranomaiset, alueet, kunnat, käytännön työntekijät, asiantuntijat ja kansalaisyhteiskunta
  • Pohjoismaissa käynnissä olevan kotouttamistyön tukeminen.

Yhteistyöohjelmaan sisältyy lisäksi osaamiskeskuksen perustaminen Tukholmassa sijaitsevan Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen yhteyteen. Keskus tekee yhteistyötä niin ikään Tukholmassa sijaitsevan Pohjoismaisen aluekehityksen keskuksen Nordregion kanssa. Ohjelmaan sisältyy myös suuri kotouttamista koskeva tutkimushanke sekä kotouttamiskysymyksiin liittyvän poliittisen yhteistyön vahvistaminen Pohjoismaiden ministerineuvostossa.

Rahoitus

  • Vuodeksi 2020 on varattu 5 900 000 Tanskan kruunua.

Hakuajat

Vuoden 2020 hankemäärärahat on nyt jaettu. Vuoden 2021 määrärahojen hakuaika päättyy sunnuntaina 31. tammikuuta 2021.

Hakemukset lähetetään projektityöntekijä Anna-Maria Mosekildelle ja kopiona koordinaattori Louise Svenssonille:

Hakuasiakirjat löytyvät oheisen linkin takaa.