Määrärahojen hakeminen kotouttamishankkeisiin

25.07.18 | Tukimahdollisuudet
Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevasta Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöohjelmasta voi nyt hakea tukea kotouttamishankkeisiin.

Tietoja

Kategoria
Hankehaku
Määräaika
Pe, 2021/12/31 - 23:59

Pohjoismaiset yhteistyöministerit päättivät keväällä 2016 priorisoida pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevaa pohjoismaista yhteistyötä. Tuloksena oli erillinen yhteistyöohjelma.

Yhteistyöohjelmassa on varattu määrärahoja hankkeisiin, jotka toteutetaan Pohjoismaissa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa sekä Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa.

Tavoite

Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevan yhteistyöohjelman tavoitteena on tukea Pohjoismaissa tehtävää kotouttamistyötä vahvistamalla pohjoismaista yhteistyötä pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamiseksi kokemustenvaihdon ja uuden tiedon kehittämisen avulla.

Yleisen päätavoitteen saavuttamiseksi ohjelma sisältää muun muassa seuraavat välitavoitteet:

  • Pohjoismaiden kotouttamistiedon ja -kokemusten levittäminen ja jakaminen
  • Pohjoismaissa kotouttamiskysymysten parissa toimivien tahojen ja eri toimijoiden saattaminen yhteen, mukaan lukien ministeriöt, hallitukset, viranomaiset, alueet, kunnat, käytännön työntekijät, asiantuntijat ja kansalaisyhteiskunta
  • Pohjoismaissa käynnissä olevan kotouttamistyön tukeminen.

Yhteistyöohjelmaan sisältyy lisäksi osaamiskeskuksen perustaminen Tukholmassa sijaitsevan Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen yhteyteen. Keskus tekee yhteistyötä niin ikään Tukholmassa sijaitsevan Pohjoismaisen aluekehityksen keskuksen Nordregion kanssa. Ohjelmaan sisältyy myös suuri kotouttamista koskeva tutkimushanke sekä kotouttamiskysymyksiin liittyvän poliittisen yhteistyön vahvistaminen Pohjoismaiden ministerineuvostossa.

Rahoitus

  • Vuodeksi 2016 on varattu 1,8 miljoonaa Tanskan kruunua.
  • Vuodeksi 2017 on varattu 3 miljoonaa Tanskan kruunua.
  • Vuodeksi 2018 on varattu 2,8 miljoonaa Tanskan kruunua.
  • Vuodeksi 2019 on varattu 4,5 miljoonaa Tanskan kruunua.

Hakuajat

Hakemuksia voi lähettää pitkin vuotta.

Hakemukset lähetetään vanhemmalle erityisasiantuntijalle Catrine Bangumille, catban@norden.org, ja kopiona koordinaattori Kristina Marie Jensenille, kmje@norden.org.

Hakuasiakirjoihin pääsee alla olevan linkin kautta.

Ota yhteyttä