Pohjoismainen kulttuurirahasto: projektituki, Opstart ja Globus

26.07.18 | Tukimahdollisuudet
Pohjoismainen kulttuurirahasto edistää Pohjoismaiden taide- ja kulttuurielämää. Rahasto tukee monimuotoista yhteistyötä ja luo Pohjoismaiden välisiä yhdyssiteitä, jotta kaikki voisivat nähdä Pohjolan uusin silmin.

Pohjoismaisen kulttuurirahaston tavoitteena on uudistuva ja dynaaminen pohjoismainen taide- ja kulttuurielämä, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta. Tämän tavoitteen pohjalta rahasto edistää taide- ja kulttuurielämän kehitystä niin Pohjoismaissa kuin globaalistikin.

Tuen jakaminen on ollut Pohjoismaisen kulttuurirahaston päätehtävä aina rahaston perustamisvuodesta 1966 lähtien. Viime vuosina rahasto on pyrkinyt tekemään tukitoiminnastaan entistä selkeämpää ja kohdennetumpaa. Rahaston budjetti on 36,9 miljoonaa Tanskan kruunua (noin 4,9 miljoonaa euroa). Siitä valtaosa jaetaan tukena pohjoismaisille kulttuuriprojekteille, joita toteutetaan niin Pohjoismaissa kuin niiden ulkopuolellakin.

Rahaston projektituki, Opstart-käynnistystuki ja temaattiset ohjelmat uudistavat pohjoismaisen taide- ja kulttuuriyhteistyön tukemista ja edistävät monimuotoisuutta sekä uusiin suuntauksiin tarttumista.

Tämänhetkiset tukiohjelmat

  • Projektitukea jaetaan pohjoismaisille taide- ja kulttuuriprojekteille kolme kertaa vuodessa. Hakijalta ei edellytetä Pohjoismaissa asumista tai jonkin Pohjoismaan kansalaisuutta, mutta projektin tulee olla laadukas ja sillä tulee olla pohjoismaista merkittävyyttä.
  • Opstart tukee lupaavien projekti-ideoiden kehittämistä ja vahvan kehitysnäkökulman omaavien uusien pohjoismaisten projektien käynnistysvaihetta. Tukea voi hakea enintään 25 000 Tanskan kruunua, ja vastaus tulee 20 työpäivässä.
  • Globus on vuonna 2021 avautuva rahaston uusi tukiohjelma. Globus luo tilaa globaalille ajattelulle ja edistää pohjoismaisuuden kasvua Pohjoismaita suuremmaksi.