Tarjouspyyntö: järjestelmällisen lähestymistavan kehittäminen kestävien hankintojen ja kestävän kehityksen tavoitteiden vastaavuuden kartoittamiseksi

03.06.19 | Tukimahdollisuudet
Lue lisää siitä, miten voit vastata tähän tarjouspyyntöön, joka koskee järjestelmällisen lähestymistavan kehittämistä kestävien hankintojen ja kestävän kehityksen tavoitteiden vastaavuuden kartoittamiseksi sekä esimerkkitapauksista tehtävää loppuraporttia.

Tietoja

Kategoria
Julkiset hankinnat
Määräaika
Pe, 2019/06/21 - 02:00
Maat
Ahvenanmaa
Tanska
Färsaaret
Suomi
Islanti
Norja
Ruotsi
Grönlanti

YK:n hankepalveluiden toimisto (UNOPS) ja Pohjoismaiden ministerineuvosto palkkaavat konsultin tai konsulttiyrityksen, jonka tehtävänä on tukea järjestelmällisen lähestymistavan kehittämistä kestävien hankintojen ja kestävän kehityksen tavoitteiden vastaavuuden kartoittamiseksi, sekä nämä yhtymäkohdat vahvistavan ja niitä havainnollistavan raportin laatimista aitojen esimerkkitapausten pohjalta. Hankkeen rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto, ja se saa maksutonta tukea kestäviin hankintoihin erikoistuneilta UNOPSin asiantuntijoilta. Hanke auttaa korostamaan aiheen merkittävyyttä kunnille ja hallituksille eri puolilla maailmaa sekä lujittamaan kestävien hankintojen perusteluja. Loppuraportti annetaan lahjana YK:lle, ja sillä tuetaan kestäviin hankintoihin liittyvää globaalia keskustelua jäsenvaltioiden tukeman virallisen toimeksiannon pohjalta.

Ota yhteyttä