Tarjouspyyntö: selvitys ja raportti tulli- ja arvonlisäveroalan pohjoismaisista rajaesteistä

07.06.19 | Tukimahdollisuudet
Toimeksianto koostuu siitä, että toimeksisaaja selvittää, analysoi ja raportoi tunnistettujen rajaesteiden vaikutuksia Pohjoismaiden liikkuvuuteen ja kasvuun. Työ sisältää tunnistettuja rajaesteitä koskevien ratkaisuehdotusten laatimisen kustannuslaskelmineen.

Tietoja

Kategoria
Julkiset hankinnat
Määräaika
To, 2019/06/27 - 14:00
Maat
Ahvenanmaa
Tanska
Färsaaret
Suomi
Grönlanti
Islanti
Norja
Ruotsi

Rajaesteneuvoston jäsenet päättivät kokouksessaan 8. huhtikuuta kohdentaa varoja selvitykseen ja raporttiin, jotka käsittelevät Pohjoismaiden tulli- ja arvonlisäveroalaa.

Taustalla on rajaesteneuvoston sihteeristön päätelmä, jonka mukaan tulli- ja arvonlisäveroalan rajaesteet kuuluvat Pohjoismaiden liikkuvuuden suurimpiin haasteisiin. Tilanteen vahvistaa muun muassa se, että pohjoismaiseen rajaestetietokantaan on raportoitu vuodesta 2014 lähtien suuri joukko tämän alan rajaesteitä.

Ota yhteyttä