Tukea oikeusyhteistyön virkamieskomitealta

26.07.18 | Tukimahdollisuudet
Pohjoismaiden oikeusministereillä on vuotuinen budjetti, josta rahoitetaan Pohjoismaiden hallitusten oikeusyhteistyöhön liittyviä hankkeita. Rahoituksen jakaminen on delegoitu oikeusyhteistyön virkamieskomitealle (ÄK-LAG), jonka tehtävänä on valmistella ja toteuttaa oikeusyhteistyön ministerineuvoston (MR-LAG) päätökset. Oikeusyhteistyön hankerahoitushakemukset lähetetään Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristölle, ja niissä on käytettävä alla olevia lomakkeita (”hankekuvaus” ja ”hankekuvauksen budjettilomake”).

Tietoja

Kategoria
Tuet
Maat
Ahvenanmaa
Tanska
Färsaaret
Suomi
Grönlanti
Islanti
Norja
Ruotsi

Oikeussektorin hankebudjetin käyttöä koskevat suuntaviivat

Oikeusyhteistyön virkamieskomitea (ÄK-LAG) on hyväksynyt seuraavat suuntaviivat, jotka koskevat oikeussektorin hankebudjetin käyttöä. Niiden tarkoituksena on auttaa saavuttamaan tuloksia Pohjoismaiden oikeusministereiden painopistealueilla ja antaa virkamieskomitealle työkaluja hankehakemusten arviointiin.

Budjetin yleinen jakautuminen

1. Oikeussektorin vuosibudjetti on noin 1 300 000 Tanskan kruunua. Niistä vähintään miljoona on varattava sektorin yhteistyöohjelman, Pohjoismaiden neuvoston suositusten perusteella käynnistettävien aloitteiden tai ministerien priorisoimien muiden aloitteiden toteuttamiseen. Erityisesti on otettava huomioon puheenjohtajamaan aloitteet.

2. Nykytilanteessa sektorin kokonaisbudjetista noin 100 000 Tanskan kruunua on varattava Viron, Latvian, Liettuan ja Luoteis-Venäjän kanssa tehtävään yhteistyöhön.

3. Päättyneiden hankkeiden varat, jotka mahdollisesti palautuvat budjettivuoden aikana, on ensisijaisesti käytettävä puheenjohtajamaan hankkeisiin.

Yleisvaatimukset

4. Pohjoismaisen hyödyn periaate määrittää sen, mikä toiminta toteutetaan yhteispohjoismaisessa ohjauksessa ja mikä kansallisesti. Kaiken pohjoismaisen toiminnan lähtökohtana on oltava se, että

  • toiminta toteutettaisiin muuten kansallisesti, mutta yhteispohjoismaiset ratkaisut mahdollistavat huomattavat myönteiset vaikutukset
  • toiminta ilmentää ja kehittää pohjoismaista yhteenkuuluvuutta
  • toiminta lisää Pohjoismaiden osaamista ja kilpailukykyä.

5. Rahoituksen saaminen edellyttää sitä, että hankehakemus täyttää vaatimuksen ”pohjoismaisen hyödyn” tuottamisesta ja perustuu sektorin yhteistyöohjelmaan, puheenjohtajuusohjelmaan, Pohjoismaiden neuvoston suositusten perusteella toteutettaviin aloitteisiin tai ministerien priorisoimiin muihin aloitteisiin, ellei hankkeen tukeminen ole muuten perusteltua erityisistä syistä.

6. Jos rahoitushakemus koskee ulkopuolista hanketta, johon on jo aiemmin myönnetty Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoitusta tai joka kuuluu hakijaorganisaation varsinaiseen toimintaan, sen arvioinnissa on oltava pidättyväinen.

Hakemusten käsittely

7. Hakemukset käsitellään oikeusyhteistyön virkamieskomitean kokouksessa, mutta yksittäistapauksessa hanke voidaan komitean puheenjohtajan hyväksynnän pohjalta käsitellä kirjallisella menettelyllä.

Yhteistyöministerien suuntaviivat ja hankesopimuksen määräykset

8.  Kaikkien puollettavien hakemusten on oltava pohjoismaisten yhteistyöministereiden hyväksymien suuntaviivojen mukaisia. Pohjoismaiden ministerineuvoston hankesopimusten vakioehdoissa on esimerkiksi hankkeen toteuttamista koskevia erityismääräyksiä.

 

Oikeussektorin hakulomake

Application form for project funding from the Nordic justice cooperation

Ota yhteyttä