Yhteistyön lisäämisellä nostetta pohjoismaisille startup-yrityksille

13.11.18 | Uutinen
Dagfinn Høybråten

Dagfinn Høybråten

Startup- ja kasvuyritysten rahoitukseen liittyvässä pohjoismaisessa yhteistyössä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Alueestamme voi tulla alan edelläkävijä, jos vain otamme vaarin pohjoismaisen yhteistyön tarjoamista mahdollisuuksista. Näin todetaan uudessa raportissa, jonka Norjan finanssialan keskusliiton Finans Norgen toimitusjohtaja Idar Kreutzer on laatinut Pohjoismaiden ministerineuvostolle. Raportti luovutettiin hiljattain pohjoismaisille yhteistyöministereille.

Dagfinn Høybråtenin blogikirjoitus

Idar Kreutzerin raportti on innostavaa luettavaa. Siitä välittyy kuva alueesta, jossa investointien perusta on hyvässä kunnossa ja maaperä on hedelmällinen innovaatioille. Pohjoismaat ovat erilaisten kansainvälisten innovaatiovertailujen kärjessä, ja ne panostavat kunnianhimoisesti digitalisaatioon, joka on korkealla myös pohjoismaisen yhteistyön tärkeysjärjestyksessä.

Kreutzerin raportti osoittaa lisäksi, että Pohjoismaiden startup- ja kasvuyrityksillä on jo nyt hyvät mahdollisuudet saada rahoitusta.

Edellytykset ovat toisin sanoen erinomaiset, mikä antaa aihetta optimismiin. Tekemistä riittää kuitenkin yhä. Yhdessä voimme päästä entistä pidemmälle ja lisätä vetovoimaamme kansainvälisten sijoittajien ja kykyjen silmissä, ja juuri tähän Idar Kreutzerin raportti tähtää. Se luo katseen tulevaan ja osoittaa, mitä Pohjoismaat voivat saavuttaa panostamalla yhteistyön ja yhdentymisen syventämiseen.

Idar Kreutzer tekee 16 toimenpide-ehdotusta siitä, miten pohjoismaisiin kasvuyrityksiin saataisiin houkuteltua lisää riskipääomaa, joka viime kädessä voisi luoda lisää työpaikkoja. Hän korostaa esimerkiksi verotuksen yhdenmukaistamista, rahoitusrakenteiden ja julkisten rahoitusvälineiden tehostamista sekä toimia, jotka antavat eläkerahastoille ja muille yhteisösijoittajille mahdollisuuden rahoittaa startup-yrityksiä.

Itse haluan korostaa raportin tärkeää sanomaa, jonka mukaan Pohjoismaat ovat yksinään varsin pieniä kansainvälisen riskipääoman houkuttelemiseksi. Maailmalla Pohjola nähdään usein yhtenäisenä alueena, jolla on erittäin hyvä maine. Tämä maine ja vetovoima voidaan muuttaa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi, jos osoitamme kykenevämme yhteistyöhön.

Pohjoismaiset yhteistyöministerit ottivat raportin hyvin vastaan kokouksessaan lokakuun lopussa. Se oli myönteinen ensiaskel, ja uskon ja toivon raportin toimivan jatkossa startup- ja kasvuyrityksiin liittyvän pohjoismaisen yhteistyön perustana. Raportin 16 ehdotusta siirtyvät nyt ministeritason käsittelyyn.

Raportin saaminen ilahdutti minua myös henkilökohtaisesti. Aihe on mitä ajankohtaisin, ja Idar Kreutzerin ehdotukset ovat aivan ajan hermolla. Jo nyt on nähtävissä, että startup- ja kasvuyrityksistä tulee yhä tärkeämpiä Pohjoismaiden elinkeinoelämälle.

Raportti tarjoaa pohjoismaiselle startup-sektorille suuria mahdollisuuksia, ja jatkossa on kiinnostavaa seurata käytännön työtä ehdotusten toteuttamiseksi.