Sisältö

03.05.21 | Uutinen

Uusi hakukierros: tukea yhteistyöhankkeisiin Luoteis-Venäjällä ja Itämeren alueella

Pohjoismaiden ministerineuvosto avaa uuden hakukierroksen hankkeille, joihin sisältyy yhteistyötä Itämeren alueella ja Luoteis-Venäjällä. Hankkeiden tulee edistää läheistä yhteistyötä pohjoismaisten toimijoiden sekä Luoteis-Venäjällä ja Itämeren alueella toimivien kumppaneiden välillä j...

09.03.21 | Uutinen

Pohjoismainen jäteneuvonta hyödyttää myös Baltian kansalaisia

Jäteneuvonnassa on nykyisin maa- ja jopa kuntakohtaisia eroja. Tämä voi aiheuttaa sekaannusta ja viime kädessä heikentää jätehuollon tehokuutta. Tanskassa onkin kehitetty lajittelun helpottamiseksi piktogrammi- eli kuvamerkkijärjestelmä, ja nyt tätä hyvää käytäntöä ollaan viemässä myös ...

02.09.14 | Julkilausuma

Akureyri Declaration on increased Nordic-Baltic Co-operation in the field of Consumer Protection

Meeting of the Ministers of Consumer Affairs of the Nordic and Baltic States

12.02.19 | Tiedot

Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminta Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Pohjoismaiden ministerineuvosto on kehittänyt 1990-luvun alusta lähtien laajaa ja läheistä yhteistyötä Viron, Latvian ja Liettuan kanssa.