Sisältö

18.01.19 | Uutinen

Uusi Baltian kulttuurirahasto saa pohjoismaista tukea

Pohjoismaiden ministerineuvosto on myöntänyt 100 000 euron tuen vasta perustetulle Baltian kulttuurirahastolle. Uusi rahasto aloitti toimintansa vuodenvaihteessa.

31.10.18 | Uutinen

Pohjola ja Baltia haluavat 5G:n ensisijaiseksi testialueeksi

Pohjoismaat ja Baltian maat haluavat tehdä uuden yhteisen toimintasuunnitelman pohjalta tiivistä yhteistyötä, joka tähtää 5G-verkon ja uusien 5G-tekniikoiden kehittämiseen ja käyttöönottoon koko alueella. Pohjoismaiden pääministereille esiteltiin Pohjoismaiden neuvoston istunnossa pohjo...

13.08.18 | Julkilausuma

Akureyri Declaration on increased Nordic-Baltic Co-operation in the field of Consumer Protection

Meeting of the Ministers of Consumer Affairs of the Nordic and Baltic States

12.02.19 | Tiedot

Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminta Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Pohjoismaiden ministerineuvosto on kehittänyt 1990-luvun alusta lähtien laajaa ja läheistä yhteistyötä Viron, Latvian ja Liettuan kanssa.