Sisältö

28.10.19 | Uutinen

Pohjoismailta tukea Baltian venäjänkielisille viestimille

Baltian venäläisvähemmistöt ovat yhä riippuvaisempia venäläisestä mediasisällöstä. Kehitys on huolestuttavaa, kun ajatellaan kielivähemmistöjen integroitumista yhteiskuntaan. Pohjoismaiden ministerineuvosto on siksi tukenut Viron, Latvian ja Liettuan riippumattomia venäjänkielisiä viest...

03.09.19 | Uutinen

Ehdotus: yhteiskuntaturvallisuuden pohjoismaista yhteistyötä vahvistettava

Pohjoismaiden neuvosto haluaa vahvistaa yhteiskuntaturvallisuuden pohjoismaista yhteistyötä. Puheenjohtajisto on hyväksynyt strategia-asiakirjan, jossa on useita ehdotuksia alan yhteistyön syventämiseksi. Strategia siirtyy nyt Pohjoismaiden neuvoston lokakuisen istunnon käsiteltäväksi. ...

13.08.18 | Julkilausuma

Akureyri Declaration on increased Nordic-Baltic Co-operation in the field of Consumer Protection

Meeting of the Ministers of Consumer Affairs of the Nordic and Baltic States

12.02.19 | Tiedot

Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminta Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Pohjoismaiden ministerineuvosto on kehittänyt 1990-luvun alusta lähtien laajaa ja läheistä yhteistyötä Viron, Latvian ja Liettuan kanssa.