15.04.21 | Uutinen

Uro for den nordiske e-ID løsning

Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling i Norden er bekymret for fremdriften for NOBID-prosjektet. En gjensidig anerkjennelse av nasjonale e-ID løsninger avhenger av at alle de nordiske landene sikrer at deres nasjonale e-ID kan kobles til de andre landene. Utvalget er urolig for at ...

15.04.21 | Uutinen

Uusi raportti: pandemialla suuria vaikutuksia Pohjoismaiden media-alaan

Koronapandemialla on ollut huomattava vaikutus Pohjoismaiden uutismedioihin. Mainostuotot ovat romahtaneet, mutta ammattimaisen uutisoinnin kysyntä on kasvanut. Monet pohjoismaiset mediayritykset ovat raportoineet ennätyksellisistä digitilausmääristä pandemia-aikana. Nämä tiedot ilmenev...