Styrkir til verkefna á sviði aðlögunar

01.01.20 | Fjármögnunarmöguleiki
Nú er hægt að sækja um styrki til verkefna á sviði aðlögunar til samstarfsáætlunar Norrænu ráðherranefndarinnar um aðlögun flóttafólks og innflytjenda

Upplýsingar

Flokker
Kall eftir tillögum
Frestur
Fim, 31/12/2020 - 23:59
Lönd
Álandseyjar
Danmörk
Færeyjar
Finnland
Grænland
Ísland
Noregur
Svíþjóð

Vorið 2016 ákváðu norrænu samstarfsráðherrarnir að setja norrænt samstarf um aðlögun flóttafólks og innflytjenda í sérstakan forgang. Þetta er skilgreint nánar í samstarfsáætlun um aðlögun flóttafólks og innflytjenda.

Því tengt hefur viss upphæð verið tekin frá fyrir fjármögnun verkefna í norrænu ríkjunum, Danmörku, Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð, auk sjálfstjórnarsvæðanna þriggja, Álandseyja, Færeyja og Grænlands.

Markmið

Markmið samstarfsáætlunarinnar er að styðja við starf landanna að aðlögunarmálum með því að efla norrænt samstarf um aðlögun flóttafólks og innflytjenda með áherslu á miðlun reynslu og þróun nýrrar þekkingar.

Til að ná hinu almenna markmiði felur nýja áætlunin í sér eftirtalin undirmarkmið:

  • Dreifa og miðla norrænni þekkingu og reynslu varðandi aðlögun.
  • Tengja stofnanir og aðila á Norðurlöndum sem starfa að aðlögun, þ.m.t. ráðuneyti, stofnanir, stjórnvöld, svæði, sveitarfélög, starfsfólk, sérfræðinga og almenning (civilsamfund).
  • Styðja við það starf að aðlögun sem fram fer í löndunum.

Í samstarfsáætluninni felst einnig stofnun þekkingar- og upplýsingadeildar við Norrænu velferðarmiðstöðina í samstarfi við Nordregio, en hvorttveggja eru norrænar stofnanir í Stokkhólmi. Auk þess felst í áætluninni stærra rannsóknarverkefni um aðlögun og eflingu pólitísks samstarf um aðlögunarmál innan Norrænu ráðherranefndarinnar.

Styrkir

  • Fyrir árið 2020 var ákveðið að verja í styrki 2.276 milljónum danskra króna.

Frestir

Hægt er að senda inn umsókn hvenær sem er.

Umsóknir skal senda til Catrine Bangum aðalráðgjafa og afrit til Louise Svensson verkefnastjóra:

Umsóknargögn má finna undir hlekknum hér að neðan.

Tengiliður