Styrkir til verkefna á sviði aðlögunar

15.05.20 | Fjármögnunarmöguleiki
Nú er hægt að sækja um styrki til verkefna á sviði aðlögunar til samstarfsáætlunar Norrænu ráðherranefndarinnar um aðlögun flóttafólks og innflytjenda.

Upplýsingar

Flokker
Kall eftir tillögum
Frestur
sun, 31/01/2021 - 23:59
Lönd
Álandseyjar
Danmörk
Færeyjar
Finnland
Grænland
Ísland
Noregur
Svíþjóð

Vorið 2016 ákváðu norrænu samstarfsráðherrarnir að setja norrænt samstarf um aðlögun flóttafólks og innflytjenda í sérstakan forgang. Þetta er skilgreint nánar í samstarfsáætlun um aðlögun flóttafólks og innflytjenda.

Vegna þessa málefnis hefur ákveðin upphæð verið tekin frá fyrir fjármögnun verkefna í norrænu ríkjunum, Danmörku, Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð, auk sjálfstjórnarsvæðanna þriggja, Álandseyja, Færeyja og Grænlands.

Markmið

Markmið samstarfsáætlunarinnar er að styðja við starf landanna að aðlögunarmálum með því að efla norrænt samstarf um aðlögun flóttafólks og innflytjenda með áherslu á miðlun reynslu og þróun nýrrar þekkingar.

Til að ná hinu almenna markmiði eru meðal annars eftirtalin undirmarkmið áætluninni:

  • Dreifa og miðla norrænni þekkingu og reynslu varðandi aðlögun.
  • Tengja saman stofnanir og aðila á Norðurlöndum sem starfa að aðlögun, þ.m.t. ráðuneyti, stofnanir, stjórnvöld, svæði, sveitarfélög, starfsfólk, sérfræðinga og almenning.
  • Styðja við aðlögunarstarf sem fram fer í löndunum.

Í samstarfsáætluninni felst einnig stofnun þekkingar- og upplýsingadeildar við Norrænu velferðarmiðstöðina í samstarfi við Nordregio, en hvorttveggja eru norrænar stofnanir í Stokkhólmi. Auk þess er stórt rannsóknarverkefni um aðlögun og eflingu pólitísks samstarfs um aðlögunarmál innan Norrænu ráðherranefndarinnar liður í áætluninni.

Styrkir

  • Ákveðið var að verja DKK 5.900.000 til styrkjanna árið 2020.

Frestir

Úthlutun styrkja ársins 2020 er nú lokið. Nýr umsóknarfrestur vegna styrkja úr þessum sjóði er til sunnudagsins 31. janúar 2021

Umsóknir skulu sendar til starfsmanns verkefnisins, Anna-Maria Mosekilde, og afrit til Louise Svensson verkefnastjóra.

Umsóknargögn er að finna undir hlekknum hér að neðan.