Tilboð um styrki 2020 – líffræðileg fjölbreytni

08.04.19 | Fjármögnunarmöguleiki
Á hverju ári styrkir norræni vinnuhópurinn um líffræðilega fjölbreytni, NBN, norræn verkefni sem stuðla að því að stöðva missi á líffræðilegum fjölbreytileika.

Upplýsingar

Flokker
Kall eftir tillögum
Frestur
Mon, 17/06/2019 - 23:59
Fjármálarammi
Samtals um 3 milljónir danskra króna
Lönd
Danmörk
Eistland
Finnland
Færeyjar
Grænland
Ísland
Lettland
Litháen
Noregur
Rússland
Svíþjóð
Álandseyjar

 Samanber 5. kafla norrænu samstarfsáætlunarinnar um umhverfis- og loftslagsmál 2019–2024:

Forgangsröðun hvers árs mótar mat á því hvaða verkefni hljóta styrk. Árið 2020 hyggst NBM forgangsraða umsóknum um fjármagn til norrænna verkefna sem snerta líffræðilega fjölbreytni og loftslagsstarf. Umsóknir sem falla innan starfssviðs NBM en utan forgangsverkefna ársins geta einnig komið til greina.

Forgangsatriði árið 2020 líffræðileg fjölbreytni og loftslagsstarf

Verkefni sem hljóta styrk eiga að stuðla að því að ná markmiði kafla 5.3 Umhverfi og líffræðileg fjölbreytni í samstarfsáætluninni um umhverfis- og loftslagsmál.

NBM mun árið 2020 meðal annars veita styrki til verkefna um líffræðilega fjölbreytni og loftslagsstarf. Verkefnin eiga að stuðla að því að tryggja að tekið sé tillit til líffræðilegrar fjölbreytni og vistkerfaþjónustu í loftslagsstarfinu.

NBM forgangsraðar verkefnum sem skýra hvernig tillit til líffræðilegrar fjölbreytni í náttúru og landslagi sé tryggt í tengslum við loftslagsaðlögunarverkefni og verkefni sem snúast um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.

Verkefni gæti til dæmis snúist um að þróa aðferð, leiðbeiningar og/eða þar væri safnað góðum dæmum og/eða reynslu í norrænum löndum um hvernig hægt sé að vinna loftslagaðgerðir og loftslagsaðlögunarverkefni og taka um leið tillit til náttúru, líffræðilegrar fjölbreytni, landslagshagsmuna, þar með talið tillögur að því að styðja flóru og fánu og tillögur að þróun hagnýtra lausna í norrænu löndunum.

Verkefnin munu líka hafa þann tilgang að styðja viðbúnað og þekkingu viðeigandi stjórnvalda um hvernig aðlögun loftslagsaðlögunar og tillits til líffræðilegrar fjölbreytni er tryggð, þar á meðal aðgerðir sem snúast um að taka upp kolefni (carbon sinks) um leið og þær hafa jákvæð áhrif á líffræðilega fjölbreytni og landslagshagsmuni.

Umsókn

Umsókn skal senda til NBM@us.fo í síðasta lagi 17. júní 2019.

  • Sendið einnig undirritaða útgáfu af umsókninni á PDF-formi
  • Word-útgáfa af umsókninni

Í umsókninni skal aðeins vera sjálft umsóknareyðublaðið. Með því að senda inn umsókn samþykkir þú rafræna meðferð Umhvørvisstovunnar og Norrænu ráðherranefndarinna á umsókninni og hugsanlegum persónuupplýsingum.

Hverjir geta sótt um

Yfirvöld sveitarfélaga, svæða og ríkja, háskólar og rannsóknarstofnanir og önnur samtök sem ekki eru rekin í ábataskyni geta sótt um styrk. Atvinnufyrirtæki geta ekki verið aðalumsækjendur og viðtakendur styrkja en þau geta til dæmis verið þátttakendur í verkefnum, tekið þátt í verkefnahópi eða unnið verkefni á vegum eiganda verkefnisins.

Hvaða lönd geta tekið þátt

Fulltrúar að minnsta kosti þriggja norrænna landa þurfa að standa að verkefninu. Eða tveggja norrænna landa ef þriðja landið er Eistland, Lettland, Litháen eða Rússland. Önnur lönd geta einnig tekið þátt í verkefninu.

Stuðningur er aðgengilegur í eftirfarandi löndum: Álandseyjar, Danmörk, Eistland, Finnland, Færeyjar, Grænland, Ísland, Lettland, Litháen, Noregur, Rússland, Svíþjóð.

Hvaða áherslur eru lagðar í meðferð umsókna

Þegar NBM tekur umsókn til meðferðar er lögð mikil áhersla á að verkefnið:

  • Hafi úthugsað skipulag
  • Sé vel tengt við stjórnsýslu umhverfis- og menningararfs í löndunum
  • Miðli því sem á sér stað í verkefninu og niðurstöðum þess með virkum og nýskapandi hætti
  • Sé tengt framlagi norrænu landanna til alþjóðlegra ferla

 

Verkefni til eins eða fleiri ára

NBM veitir aðeins styrki til eins árs í senn

Styrkir eru veittir til margs konar verkefna – en ekki allra

Umsóknir um verkefnastyrki mega ekki snúast um stuðning við rannsóknir. Þessari gerð umsókna skal beina til deildar menntunar, rannsókna og vinnumarkaðar hjá Norrænu ráðherranefndinni eða senda beint til norrænu stofnunarinnar NordForsk eða Nordisk Innovations Center.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar má fá með því að hafa samband við:

  • Siggu Jacobsen, verkefnisstjóra NBM: siggaj@us.fo, +298 234346
  • Forkona NBM er Eva Juul Jensen ejj@mst.dk, +45 93587949

Lesið einnig viðmiðunareglur sem eiga við um stuðning frá samstarfi Norrænu ráðherranefndarinnar um umhverfis- og loftslagsmál: