Að flytja frá Finnlandi til annars lands

Muutto Suomesta ulkomaille
Hér er sagt frá þeim ráðstöfunum sem gera þarf í Finnlandi áður en flutt er þaðan til annars lands. Ráðstafanir hverju sinni velta meðal annars á því hvort flutt er til skemmri eða lengri tíma.

Þegar flutt er frá Finnlandi til annars lands er að mörgu að huga. Hér að neðan eru upplýsingar um hvernig á að tilkynna flutninga, breyta skráningu í þjóðskrá, skráningu almannatrygginga, aðild að atvinnuleysissjóði og ýmislegt sem hafa þarf í huga varðandi búslóð og farangur.

Að tilkynna flutninga í Finnlandi

Sé flutt til skemmri tíma, en þó lengur en til þriggja mánaða, þarf ávallt að tilkynna flutninga til finnsku stofnunarinnar um stafræna væðingu og lýðfræðigögn (Digi- ja väestötietovirasto) og finnsku almannatryggingastofnunarinnar (Kela). Að sjálfsögðu þarf einnig að tilkynna flutninga sem hugsaðir eru til lengri tíma.

Skráning í þjóðskrá í nýju búsetulandi

Samkvæmt Norðurlandasamningnum um almannaskráningu getur hver íbúi á Norðurlöndum aðeins verið skráður í þjóðskrá eins norræns lands í einu. Tilhögun skráningar er ávallt í samræmi við reglur þess lands sem flutt er til. Í nýja landinu þarf að skrá sig í þjóðskrá ef:
  • dvalið er á Grænlandi lengur en þrjá mánuði
  • dvalið er í Noregi, Danmörku, á Íslandi eða í Færeyjum lengur en sex mánuði
  • dvalið er í Svíþjóð lengur en tólf mánuði
Búir þú samtímis í tveimur mismunandi löndum ber þér að skrá þig í þjóðskrá þess lands sem þú verð mestum tíma í (minnst 183 dögum á ári). Nánari upplýsingar um skráningu í þjóðskrá í norrænu löndunum eru á upplýsingasíðum um skráningu í þjóðskrá í Svíþjóð, Noregi, Danmörku, á Íslandi, í Færeyjum og á Grænlandi.

Almannatryggingar

Sé flutt til annars lands frá Finnlandi á ávallt að tilkynna finnsku almannatryggingastofnuninni (Kela) það sérstaklega. Kela ákvarðar á grundvelli tilkynningar þinnar hvort þú getur áfram átt aðild að finnskum almannatryggingum meðan á dvöl í öðru landi stendur. Nánari upplýsingar um það í hvaða landi þú átt aðild að almannatryggingum eftir millilandaflutninga eru á síðunni Almannatryggingakerfi hvaða lands tilheyrir þú? Ef þú hefur átt aðild að almannatryggingum í Finnlandi og flytur svo til annars lands vegna vinnu getur þú flutt uppsafnaðan rétt til atvinnuleysisbóta í Finnlandi með þér til nýja starfslandsins. Nánari upplýsingar eru á síðunni Atvinnuleysisbætur í Finnlandi.

Þá er komið að reglum sem snerta mismunandi hópa:

Skattlagning

Almenna reglan er sú að þú greiðir skatt í því landi sem þú býrð eða aflar tekna í. Búir þú í öðru landi en tekna er aflað í geta tekjurnar haft áhrif á skattlagningu þína í búsetulandinu. Þess vegna þarftu að greina skattayfirvöldum í bæði búsetulandinu og starfslandinu frá þeim tekjum sem þú aflar þér. Nánari upplýsingar um skattlagningu eru á norrænu skattagáttinni Nordisk eTax og á síðum norrænu landanna um skattamál.

Annað sem hafa þarf í huga

Flutt með búslóð

Upplýsingar um flutning á búslóð til nýs búsetulands eru hér fyrir neðan. Litið er á flutninga til Álandseyja sem flutninga innan Finnlands.

Flytjir þú frá Finnlandi til norræns lands eða sjálfstjórnarsvæðis sem ekki er í Evrópusambandinu (Noregs, Íslands, Færeyja eða Grænlands) þarftu að senda tollinum innflutningstilkynningu vegna búslóðarflutninga. Frjálst er að flytja með búslóð milli Evrópusambandslanda og óþarfi að tilkynna tollinum sérstaklega um slíkt.

Ökutæki

Flytjir þú til annars norræns lands með bíl eða annað ökutæki getur þú þurft að skrá ökutækið í nýja landinu. Fólk með búsetu í einu landi en tímabundna dvöl í öðru landi má nota ökutæki sem skráð er í heimalandinu að vissum skilyrðum uppfylltum. Nánari upplýsingar um þessi skilyrði eru hér fyrir neðan.

Ökuskírteini

Finnskt ökuskírteini veitir ökuréttindi alls staðar á Norðurlöndum í þeim ökutækjaflokki sem merktur er á kortið. Nánari upplýsingar eru hér fyrir neðan.

Gátlisti vegna flutninga

Flytjir þú til Svíþjóðar, Noregs, Svalbarða, Danmerkur, Álandseyja eða Grænlands gætir þú haft gagn af upplýsingasíðunum hér fyrir neðan.

Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu skaltu fylla út eyðublaðið hérna:

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna