Að vinna í fleiri löndum samtímis

Að vinna í fleiri löndum samtímis
Við vinnu í fleiri löndum samtímis þarf að hafa ákveðin atriði í huga, til að mynda varðandi almannaskráningu, sjúkratryggingar og skattamál.

Nauðsynlegt er að kynna sér vel reglur um almannaskráningu í þeim löndum sem við á þar sem engin ein regla á við um þegar unnið er í fleiri en einu landi. Hafa ber í huga að aðeins er hægt að vera skráður með lögheimili á einum stað. Almenna reglan er sú að þegar starfað er samtímis í tveimur löndum innan Norðurlanda er rétturinn til almannatrygginga bundinn við búsetuland.

Tímabundið starf í öðru norrænu landi hjá íslenskum vinnuveitanda

Launþegi sem sendur er af vinnuveitenda til starfa í öðru norrrænu landi í takmarkaðan tíma á kostnað vinnuveitanda nýtur áfram almannatrygginga í heimalandinu eða landi vinnuveitandans.

Því til sönnunar skal landið sem launþegi er sendur frá gefa út eyðublaðið E-101. Þannig er komist hjá því að greiða tryggingagjöld í landinu þar sem er starfað tímabundið og vinnuveitandinn heldur áfram að greiða tryggingjagjöld atvinnurekanda í heimalandinu.

Námsmaður sem á lögheimili á Íslandi og dvelst erlendis við nám er áfram tryggður meðan á námi stendur ef hann er ekki tryggður í almannatryggingum námslandsins.

Taki námsmaður upp fasta búsetu eða launavinnu í námslandinu ber honum að tilkynna slíkt til Þjóðskrár og fellur hann þá ekki lengur undir íslenska tryggingavernd.

Við flutning

Búseta eða lögheimili á Íslandi leiðir ekki sjálfkrafa til bótarétta úr almanna- og atvinnuleysistryggingasjóði. Engu að síður geta allir öðlast rétt til greiðslna og almanna- og atvinnuleysistrygginga sem búsettir eru á Íslandi séu ákveðin skilyrði uppfyllt.

Við flutning til eða frá Íslandi ber að tilkynna flutninginn til Þjóðskrár. Tryggingastofnun ríkisins (TR) sem sér um almannatryggingar á Íslandi ásamt Sjúkratryggingum Íslands nýtir sér lögheimilisskrá Þjóðskrár til að afla upplýsinga um hvort einstaklingar eru tryggðir á Íslandi.

Við flutning til Íslands ber að senda tilkynningarblað til TR ásamt vottorðum um tryggingatímabil frá þeim erlendu tryggingastofnunum sem við á. Hægt er að nálgast tilkynningarblaðið á heimasíðu TR og finna má frekari upplýsingar á heimasíðu Sjúkratrygginga Íslands.

Skattskylda vegna vinnu í öðru norrænu landi

Einstaklingur með lögheimili á Íslandi er samkvæmt 1. gr. tekjuskattslaga með fulla skattskyldu þar.

Ef farið er til vinnu í öðru norrænu landi fyrir þarlendan aðila á vinnulandið samkvæmt ákvæði í tvísköttunarsamningi milli Norðurlanda þó rétt á að skattleggja þær tekjur sem aflað er þar. Það felur í sér að launþegi þarf yfirleitt að skila inn tveimur framtölum, framtali í vinnulandinu vegna launa sem aflað er þar og framtali á Íslandi þar sem erlendu launin koma fram.

Erlendu tekjurnar eru ekki skattlagðar aftur, en tekið er tillit til þeirra í álagningu og er íslenskur persónuafsláttur hlutfallaður miðað við hlut erlendu teknanna í heildartekjunum.

Nánari upplýsingar má finna á norræna skattavefnum Nordisk eTax.

Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu skaltu fylla út eyðublaðið hérna:

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna