Bætur til barnafjölskyldna í Finnlandi

Suomen etuudet lapsiperheille
Hér segir frá bótum sem finnska almannatryggingastofnunin (Kansaneläkelaitos eða Kela) greiðir foreldrum í Finnlandi. Þær upplýsingar sem hér koma fram eiga einnig við Álandseyjar.

Kela greiðir ýmiss konar bætur til barnafjölskyldna sem heyra undir finnska almannatryggingakerfið. Þetta eru til dæmis mæðrastyrkur, fæðingarorlofsgreiðslur og barnabætur.

Hér er sagt frá þessum bótum í tímaröð; fyrst frá mæðrastyrk, svo fæðingarorlofi og að lokum umönnunarstyrk. Barnabætur í Finnlandi fá sérstaka umfjöllun á annarri síðu Info Norden.

Mæðrastyrkur

Eftir fimm mánaða meðgöngu (154 daga) er hægt að sækja um mæðrastyrk. Styrkurinn er ýmist fjárstyrkur eða mæðrapakki, sem inniheldur barnaföt og aðrar nauðsynjar fyrir ungbörn. Verði fjárstyrkur fyrir valinu nemur hann 170 evrum skattfrjálst.

Fæðingarorlof og dagpeningar

Einstaklingur sem eignast barn getur sótt um fæðingarorlofsgreiðslur hjá Kela. Orlofsgreiðslurnar skiptast í mæðraorlof, feðraorlof og foreldraorlof, auk sérstaks styrks sem greiðist móður ef hún þarf að hætta að vinna vegna áhættuaðstæðna. Til að eiga rétt á fæðingarorlofsgreiðslum þarf að hafa átt aðild að sjúkratryggingum í Finnlandi í 180 daga samfleytt fyrir fæðingu barns. Hafi einstaklingur verið tryggður í öðru norrænu landi eða öðru ESB/EES-landi er hægt að taka þann tíma með í reikninginn.

Mæðraorlof og sérstakt mæðraorlof

Hægt er að hefja mæðraorlof 30–50 virkum dögum eða um 5–8 vikum fyrir settan fæðingardag barns. Konur ráða því sjálfar hvenær þær fara í orlof. Mæðraorlof er greitt fyrir 105 daga. Séu ákveðnir áhættuþættir fyrir hendi á vinnustað er hægt að sækja um að fara fyrr í orlof vegna sérstakra kringumstæðna.

Foreldraorlof

Að mæðraorlofstímabilinu loknu tekur við 158 daga langt foreldraorlof sem hægt er að greiða hvoru foreldrinu sem er. Foreldrarnir geta einnig tekið hluta orlofs á sama tíma og fengið hlutagreiðslur frá Kela á því tímabili.

Feðraorlof

Feður fá greitt feðraorlof fyrir 54 daga að hámarki. Hluta feðraorlofs má taka á sama tíma og móðir tekur mæðraorlof. Faðir þarf að taka orlof sitt áður en barnið nær tveggja ára aldri.

Styrkur vegna umönnunar barna og einkarekinnar daggæslu

Að loknu fæðingarorlofi er hægt að fá styrk til umönnunar barns heima við, að því gefnu að barnið fari ekki í daggæslu á vegum sveitarfélagsins. Foreldri þarf ekki sjálft að vera heima með barn sitt, það getur verið einhver annar.

Hægt er að velja á milli daggæslu á vegum sveitarfélags og einkarekinnar daggæslu. Verði einkarekin daggæsla fyrir valinu er hægt að sækja um styrk vegna hennar.

Flutningar og bætur til barnafjölskyldna

Flutningur frá Finnlandi til annars norræns lands

Ef einstaklingur flytur frá Finnlandi til annars norræns lands á tímabili þegar hann á rétt á bótum vegna barns eða barna, og er ekki lengur í vinnu í Finnlandi, greiðir Finnland bæturnar áfram til loka tímabilsins. Undantekning frá því er styrkur til að vera heima með barn. Í því tilfelli hætta greiðslur sama dag og flutt er, nema einhver í fjölskyldunni stundi enn vinnu í Finnlandi.

Í sumum tilfellum greiðir finnska ríkið bætur til foreldra sem dvelja tímabundið í öðru landi. Þá er skilyrði að umsækjandi heyri áfram undir finnska almenningatryggingakerfið meðan á dvölinni stendur.

Ávallt skal tilkynna Kela um millilandaflutninga.

Flutningur frá öðru norrænu landi til Finnlands

Ef einstaklingur flytur til Finnlands og þiggur þegar bætur vegna barns eða barna frá öðru norrænu landi, greiðir landið sem flutt er frá bætur út tímabilið. Nánari upplýsingar hjá stofnunum sem greiða slíkar bætur í hverju landi.

Sé flutt til Finnlands á meðgöngutíma, áður en annað norrænt land hefur hafið orlofsgreiðslur, er hægt að sækja um fæðingarorlofsgreiðslur til Kela svo lengi sem umsækjandi telst hafa fasta búsetu í Finnlandi eða heyrir undir finnska almannatryggingakerfið vegna vinnu sinnar.

Þó að hitt foreldrið þiggi fæðingarorlofsgreiðslur frá öðru norrænu landi á faðir rétt á feðraorlofi og orlofsgreiðslum í Finnlandi svo lengi sem hann er ekki í vinnu í öðru landi.

Tilkynnið millilandaflutninga ávallt til Kela og til samsvarandi stofnunar í landi sem flutt er frá.

Nánari upplýsingar

Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu skaltu fylla út eyðublaðið hérna:

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna