Færeyska menntakerfið

Det færøske uddannelsessystem
Í Færeyjum eru grunnskólar, bóklegir framhaldsskólar, iðnskólar og ýmiss konar námsleiðir á háskólastigi. Hér er er að finna yfirlit yfir menntakerfið og það nám sem stendur til boða í Færeyjum.

Stjórnsýsla allra skóla og menntastofnana í Færeyjum heyrir undir mennta- og menningarmálaráðuneytið í Færeyjum, Mentamálaráðið. Kennsla fer fram á færeysku.
 

Grunnskóli

Börn hefja skólagöngu á því ári sem þau verða sjö ára. Skólaskyldan er níu ár. Börnin læra dönsku frá 3. bekk og ensku frá 5. bekk.  Þegar börnin eru komin í 8. bekk eru bæði valgreinar og skyldugreinar á stundatöflunni. Þýska er valgrein frá 8. bekk.  Lokapróf er tekið upp úr 9. bekk og má nota það til að sækja um nám í bóklegum framhaldsskólum. Margir nemendur velja að bæta við sig vetri í grunnskóla og ljúka 10. bekk með auknu lokaprófi.

Bóklegir framhaldsskólar

Fimm mismunandi leiðir standa til boða í bóklegu framhaldsskólanámi og samsvara allar leiðum sem standa til boða í Danmörku.

Menntaskóli er þriggja ára nám og lýkur með stúdentsprófi sem veitir aðgang að æðri menntun.  Í Færeyjum eru fimm menntaskólar: Glasir í Þórshöfn, Tekniski skúlin í Klakksvík, Miðnám í Kambsdal, Miðnám í Vestmanna og Miðnámsskúlin á Suðurey. 

Æðra undirbúningspróf (HF) tekur tvö ár og er sérstaklega ætlað fullorðnu fólki sem vill fara í nám.  HF-próf veitir, eins og stúdentspróf, aðgang að æðri menntun.  Tveir staðir í Færeyjum bjóða upp á HF-próf: Glasir í Þórshöfn og Tekniski skúlin í Klakksvík.

Verslunarskólanám við Glasi er eitt ár í grunnnámi og eftir það getur nemandinn annað hvort haldið áfram námi í skólanum í tvö ár til viðbótar eða fengið nemastöðu í verslun eða á skrifstofu. Haldi nemandinn náminu áfram í skólanum veitir lokaprófið aðgang að æðri menntun.

Tækniskóli er eitt ár í grunnnámi og eftir það getur nemandinn annað hvort haldið áfram námi í skólanum í tvö ár í viðbót eða farið í meistaranám á vinnustað. Bóklegi hluti meistaranámsins er kenndur í skólanum. Próf að loknum þremur árum í tækniskóla getur veitt aðgang að æðri menntun. Þú getur stundað nám í Tækniskólanum í Þórshöfn (Glasir) og í Tækniskólanum í Klakksvík.

Iðn- og starfsnámsskólar

Auk fimm leiða í bóklegu framhaldsskólanámi sem hægt er að taka að loknum grunnskóla stendur til boða starfstengdara nám sem hægt er að hefja án þess að hafa áður tekið bóklegt framhaldsskólanám en þá er einhver reynsla af vinnumarkaði nauðsynleg.

Félags- og heilbrigðisskólanum (Heilsuskúlin) má ljúka eftir fyrsta grunnnámsárið eða bæta við sig námi í 20 mánuði í viðbót. Námsleiðirnar eru bæði fræðilegar og hagnýtar. Hagnýti hlutinn er kenndur innan félagsmála- og heilbrigðisstofnana.

Í sjómennskunámi („sjónámi“) er lokapróf úr grunnskóla ekki inngönguskilyrði. Skólinn býður nemendum upp á fimm mánaða nám sem undirbýr þá undir störf um borð í fiski- eða kaupskipum. Sjómennskunám má stunda í Klakksvík.

Æðri menntun

Vinnuháskúlin

Vélvirkjaskólinn og Sjómannaskólinn í Þórshöfn eru undir sömu stjórn og kallast skólinn Vinnuháskúlin. Námsleiðirnar taka þrjú ár. Hafðu samband við Vinnuháskúlin til að fá upplýsingar um inntökuskilyrði og námsmöguleika.

 

Færeyjaháskóli, Fróðskaparsetur Føroya

Háskólinn er mennta- og rannsóknastofnun. Fróðskaparsetrið er einn minnsti háskólinn í hinum vestræna heimshluta. Hér stendur til boða nám sem hefur sérstakt gildi í færeysku samfélagi og er ekki í boði annars staðar. Í háskólanum eru þrjú fagsvið.   

Á sviði færeyskrar tungu má taka BA-próf í færeyskri tungu og bókmenntum og kandídatspróf í norrænu með áherslu á færeysku.

Á sviði náttúruvísinda er hægt að taka BS-próf í eðlisfræði/jarðeðlisfræði, orkuverkfræði, líffræði, rafmagnsverkfræði og tölvunarfræði.

Á sviði sögu og félagsfræði er hægt að taka bæði BA-próf og kandídatspróf í sögu og sögu siðmenningar. Auk þess er hægt að taka BS-próf í stjórnmálafræði. 

Námsframboðið í háskólanum er örlítið breytilegt frá ári til árs. Nánari upplýsingar veitir háskólinn.

Hjúkrunarskólinn, kennaraskólinn og leikskóla- og frístundakennaraskólinn hafa auk þess starfað undir stjórn Fróðskaparseturs síðan námið þar komst á háskólastig.

Hjúkrunarnámið kallast á ensku Bachelor of Science (BSc) in Nursing og veitir nemum fræðilega og hagnýta þekkingu um hjúkrun bæði á sjúkrahúsum og öðrum stofnunum innan heilbrigðiskerfisins. Námið tekur fjögur ár.  

Kennaraskólinn menntar kennara til að kenna í grunnskólum í Færeyjum og Danmörku. Kennaranámið tekur fjögur ár. Þriðja árinu lýkur með B.Ed.-verkefni en fjórða árið er helgað sérhæfingu.  

Leikskóla- og frístundakennaraskólinn menntar leikskólakennara og kennara fyrir frístundastarf og aðrar félagsþjónustustofnanir. Námið tekur þrjú ár. Þriðja árinu lýkur með B.Ed.-verkefni en fjórða árið er helgað sérhæfingu. 

Aðrir skólar

Lýðháskólinn Háskúlin býður upp á námskeið sem taka fimm mánuði og taka fyrir mörg mismunandi viðfangsefni, að mestu menningartengd. Lýðháskólinn stendur einnig fyrir styttri námskeiðum, eins eða tveggja vikna, þar sem einstök viðfangsefni eru tekin fyrir. Engin próf eru haldin í skólanum. Lýðháskólinn er í Þórshöfn.

Hússtjórnarskólinn býður upp á fimm mánaða námskeið. Nemendur öðlast grunnfærni á sviði heimilishalds. Hússtjórnarskólinn er í Klakksvík.

Tónlistarskólinn veitir öllum sem áhuga hafa tækifæri til að læra að spila á hljóðfæri eða syngja í kór. Boðið er upp á nám á byrjendastigi í tónlistarskólum víðsvegar um Færeyjar og í Þórshöfn er einnig boðið upp á tónlistarskólanám á framhaldsskólastigi og er það sambærilegt MGK-menntun í Danmörku (MGK stendur fyrir „musisk grundkursus“).

Kvöldskólanám er í boði yfir vetrarmánuðina.  Þar eiga nemendur þess kost að taka einstök námskeið eftir áhugasviði hvers og eins.  Sumum námskeiðum lýkur með prófi. Kvöldskóla er að finna víðs vegar um Færeyjar. Hafðu samband við þitt búsetusveitarfélag til að fá nánari upplýsingar.

Samband við yfirvöld
Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu eða ef þú hefur rekist á hindrun í norrænu landi skaltu fylla út eyðublað okkar.

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna