Fagleg viðurkenning erlendra prófgráða í Finnlandi

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa
Hér er sagt frá því hvenær þarf að óska eftir sérstökum úrskurði til að fá nám frá öðru landi viðurkennt í Finnlandi eða til að öðlast þar starfsréttindi, og frá þeim stofnunum sem taka slíkar ákvarðanir. Einnig er sagt frá leiðum til að fá nám, sem lokið hefur verið í Finnlandi, viðurkennt í öðrum löndum.

Þegar fólk kemur til Finnlands til að stunda þar vinnu getur vinnuveitandi í flestum tilvikum metið hæfni út frá erlendri prófgráðu, en þó þarf faglega viðurkenningu til að mega sinna tilteknum starfsgreinum. Með faglegri viðurkenningu er átt við úrskurð viðeigandi yfirvalda um þá hæfni sem erlend gráða veitir á finnskum vinnumarkaði.

Löggiltar starfsstéttir í Finnlandi

Með löggiltri starfsstétt er átt við að um starfsemina gilda lögbundnar hæfniskröfur, sem kveða á um tiltekið nám eða námsgráðu. Til löggiltra starfsstétta teljast stöður á vegum hins opinbera, svo og starfsgreinar sem sérstök starfsréttindi þarf til að mega stunda. Ákvarðanir um leyfisveitingar vegna löggiltra starfa eru teknar af yfirvaldi innan viðkomandi geira. Til dæmis tekur Valvira, leyfis- og eftirlitsskrifstofa velferðar- og heilbrigðissviðs í Finnlandi, ákvarðanir vegna starfa innan heilbrigðisgeirans.

Upplýsingar um allar löggiltar starfsstéttir í Finnlandi og þau yfirvöld sem úrskurða um starfsréttindi er að finna á heimasíðu Fræðsluráðs.

Viðurkenning á finnskum prófgráðum erlendis

Það er alþjóðlegt verklag við viðurkenningu prófgráða, að sú stofnun sem tekur á móti námsfólki sér um að meta prófgráðu erlendis frá og þá hæfni sem hún veitir. Yfirvöld í upprunalandi geta engin bein áhrif haft á ákvarðanatökur erlendra yfirvalda í þessum efnum. Þó að vissar almennar reglur finnist í tilskipunum Evrópusambandsins eða alþjóðasamningum heldur hvert land fyrir sig ákvörðunarrétti um framkvæmd reglnanna og hvernig þeim skuli beitt í einstökum tilvikum.

Í Finnlandi er Fræðsluráð tengiliður vegna viðurkenninga á prófgráðum samkvæmt reglugerðum EB. Hlutverk Fræðsluráðs í því sambandi er að veita upplýsingar um prófgráður og hæfniskröfur, svo og um viðurkenningarferli prófgráða í Finnlandi og öðrum aðildarríkjum.

Fræðsluráð veitir ráðgjöf, eftir þörfum, þeim sem hafa lokið námi í Finnlandi og vilja fá það viðurkennt í öðru aðildarlandi.

Við atvinnuleit í öðrum löndum borgar sig að spyrjast fyrir um það hjá viðkomandi yfirvöldum hvernig viðurkenningarferli náms er háttað þar og hvaða fylgiskjala er krafist.

Þegar sótt er um viðurkenningu á námi í öðru landi má nýta skjöl Evrópska starfsmenntavegabréfsins, sérstaklega þau viðhengi prófskírteina sem ætluð eru til alþjóðlegrar notkunar. Einnig má óska eftir vitnisburði um finnskt nám frá Fræðsluráði. Fræðsluráð veitir, gegn gjaldi, faglegan vitnisburð til alþjóðlegrar notkunar um nám frá Finnlandi. Slíkur vitnisburður er veittur um nám sem hefur verið lokið og sem fellur undir opinbert námsskipulag Finnlands.

Sjá einnig:

Suomalaisten tutkintojen tunnustaminen ulkomailla

Kansainvälinen periaate tutkintojen tunnustamisessa on, että vastaanottava taho tekee tulkinnan ulkomaisen tutkinnon tasosta ja sen antamasta kelpoisuudesta. Suomesta ei voida suoraan vaikuttaa toisen maan viranomaisen päätöksentekoon. Vaikka EU:n direktiiveissä tai kansainvälisissä sopimuksissa on tiettyjä yleisiä säännöksiä, jokainen maa päättää itse, miten se panee säännökset toimeen ja miten se soveltaa niitä yksittäisissä tapauksissa.

Opetushallitus toimii EY:n yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän kansallisena yhteyspisteenä. Yhteyspisteen tehtävänä on antaa tietoa tutkinnoista ja pätevyyksistä sekä tutkintojen tunnustamismenettelyistä Suomessa ja muissa jäsenvaltioissa.

Opetushallitus neuvoo tarvittaessa Suomessa tutkinnon suorittaneita, jotka haluavat saada tutkintonsa tunnustettua toisessa jäsenmaassa.

Ulkomaille työnhakuun lähtevän suomalaisen kannattaa etukäteen selvittää kohdemaan viranomaisilta, millainen tutkinnon tunnustamismenettely kyseisessä maassa on ja mitä asiakirjoja tunnustamista varten tarvitaan.

Haettaessa suomalaisen tutkinnon tunnustamista ulkomailla apuna voi käyttää Europassin asiakirjoja, erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitettuja tutkintotodistusten liitteitä. Suomalaisesta tutkinnosta voi hakea myös erillistä lausuntoa Opetushallitukselta. Opetushallitus antaa maksusta asiantuntijalausuntoja suomalaisista tutkinnoista kansainväliseen käyttöön. Lausunto voidaan laatia loppuun suoritetuista tutkinnoista, jotka kuuluvat Suomen viralliseen tutkintorakenteeseen.

Katso myös:

Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu skaltu fylla út eyðublaðið hérna:

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna