Fagleg viðurkenning á prófgráðum annarra landa í Finnlandi

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa
Hér er sagt frá því í hvaða tilvikum þarf að sækja um sérstakan úrskurð til að prófgráða frá öðru landi verði viðurkennd í Finnlandi eða starfsréttindi þar staðfest, og frá þeim aðilum sem sjá um slíka úrskurði. Einnig er sagt frá því hvernig sækja má um viðurkenningu á finnskri prófgráðu í öðru landi.

Þegar komið er til starfa í Finnlandi getur vinnuveitandi í flestum tilvikum metið þá starfshæfni sem erlend námsgráða veitir, en í sumum starfsgreinum þarf námið að vera formlega viðurkennt innan viðkomandi fags til að viðkomandi fái að starfa innan þess. Með faglegri viðurkenningu er átt við úrskurð viðeigandi yfirvalda um þá hæfni sem erlend gráða veitir á finnskum vinnumarkaði.

Löggiltar starfsstéttir í Finnlandi

Með löggiltri starfsstétt er átt við að um starfsemina gilda lögbundnar hæfniskröfur, sem kveða á um tiltekið nám eða námsgráðu. Til löggiltra starfsstétta teljast stöður á vegum hins opinbera, svo og starfsgreinar sem sérstök starfsréttindi þarf til að mega stunda. Ákvarðanir um leyfisveitingar vegna löggiltra starfa eru teknar af yfirvaldi innan viðkomandi geira. Til dæmis tekur Valvira, leyfis- og eftirlitsskrifstofa velferðar- og heilbrigðissviðs í Finnlandi, ákvarðanir vegna starfa innan heilbrigðisgeirans.

Upplýsingar um allar löggiltar starfsstéttir í Finnlandi og þau yfirvöld sem úrskurða um starfsréttindi er að finna á heimasíðu Fræðsluráðs.

Viðurkenning á finnskum prófgráðum erlendis

Það er alþjóðlegt verklag við viðurkenningu prófgráða að sú stofnun sem tekur á móti námsfólki sér um að meta prófgráðu erlendis frá og þá hæfni sem hún veitir. Yfirvöld í upprunalandi geta engin bein áhrif haft á ákvarðanatökur erlendra yfirvalda í þessum efnum. Þó að vissar almennar reglur finnist í tilskipunum Evrópusambandsins eða alþjóðasamningum heldur hvert land fyrir sig ákvörðunarrétti um framkvæmd reglnanna og hvernig þeim skuli beitt í einstökum tilvikum.

Í Finnlandi er Fræðsluráð tengiliður vegna viðurkenninga á prófgráðum samkvæmt reglugerðum EB. Hlutverk Fræðsluráðs í því sambandi er að veita upplýsingar um prófgráður og hæfniskröfur, svo og um viðurkenningarferli prófgráða í Finnlandi og öðrum aðildarríkjum.

Fræðsluráð veitir ráðgjöf, eftir þörfum, þeim sem hafa lokið námi í Finnlandi og vilja fá það viðurkennt í öðru aðildarlandi.

Við atvinnuleit í öðrum löndum borgar sig að athuga það fyrirfram hjá viðkomandi yfirvöldum hvernig viðurkenningarferli náms er þar háttað og hvaða fylgiskjala er krafist.

Þegar sótt er um viðurkenningu á námi í öðru landi má nýta skjöl Evrópska starfsmenntavegabréfsins, sérstaklega þau viðhengi prófskírteina sem ætluð eru til alþjóðlegrar notkunar. Einnig má óska eftir vitnisburði um finnska námsgráðu frá Fræðsluráði. Fræðsluráð veitir, gegn gjaldi, faglegan vitnisburð til alþjóðlegrar notkunar um námsgráður frá Finnlandi. Slíkur vitnisburður er veittur um nám sem hefur verið lokið og sem fellur undir opinbert námsskipulag Finnlands.

Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu eða ef þú hefur rekist á hindrun í norrænu landi skaltu fylla út eyðublað okkar.

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna