Leiðbeiningar: starfað í Finnlandi

Työnhaku ulkomailla
Á þessari síðu eru upplýsingar sem komið geta að notum ef þú hyggur á eða ert um það bil að hefja störf í Finnlandi.

Þessar leiðbeiningar geta komið þér á sporið ef þú leitar að upplýsingum um atvinnuleit í Finnlandi, atvinnuleysisbætur og atvinnuleysissjóði í landinu, stéttarfélög, almannatryggingar í ýmsum vinnutengdum aðstæðum, sjúkradagpeninga og endurhæfingu, réttindi og skyldur launafólks og skattlagningu á tekjum.

Kynntu þér einnig efni síðunnar Leiðbeiningar: flutt til Finnlands, sem inniheldur almennar ráðleggingr varðandi flutninga til Finnlands.

Starfstengd réttindi og skyldur

Borgarar norrænna ríkja þurfa ekki dvalar- eða starfsleyfi í Finnlandi. Þó gilda ákveðin skilyrði fyrir borgara ESB eða EES-landa utan Norðurlanda og borgara annarra ríkja sem vilja dvelja eða starfa í Finnlandi. Nánari upplýsingar eru á síðunni Dvalar- og starfsleyfi í Finnlandi.

Þegar komið er til starfa í Finnlandi getur vinnuveitandi í flestum tilvikum metið þá starfshæfni sem erlend námsgráða veitir, en í sumum starfsgreinum þarf námið að vera formlega viðurkennt innan viðkomandi fags til að það veiti starfsréttindi í Finnlandi. Nánari upplýsingar eru á síðunni Að fá prófgráður frá öðrum löndum metnar og viðurkenndar í Finnlandi.

Upplýsingar um starfssamninga, ráðningarsamninga og fleira eru á síðunni Réttindi og skyldur launafólks í Finnlandi. Upplýsingar um stéttarfélög sem gæta hagsmuna launafólks eru á síðunni Atvinnuleysissjóðir og stéttarfélög í Finnlandi.

Atvinnuleit

Hægt er að sækja um vinnu í Finnlandi frá öðru landi eða eftir að komið er til Finnlands. Nánari upplýsingar eru á síðunni Atvinnuleit í Finnlandi.

Einnig er hægt að koma til Finnlands meðan á atvinnuleit stendur og fá þar atvinnuleysisbætur, en þá þarf að skrá sig atvinnulausan í brottfararlandinu með góðum fyrirvara. Nánari upplýsingar eru á síðunni um atvinnuleysisbætur í þínu heimalandi.

Ef þú þiggur atvinnuleysisbætur frá Finnlandi og langar að halda til atvinnuleitar í öðru norrænu landi skaltu kynna þér efni síðunnar Atvinnuleysisbætur í Finnlandi.

Atvinnuleysisbætur

Dagpeningar til atvinnulausra í Finnlandi eru greiddir samkvæmt tveimur mismunandi kerfum. Verðir þú atvinnulaus getur þú fengið tekjutengdar atvinnuleysisbætur úr þínum atvinnuleysissjóði. Eigir þú ekki réttindi í neinum atvinnuleysisjóði átt þú rétt á grunnbótum frá finnsku almannatryggingastofnuninni (Kansaneläkelaitos eða Kela). Eigir þú ekki rétt á atvinnuleysisbótum getur þú fengið vinnumarkaðsstyrk. Nánari upplýsingar eru á síðunum Atvinnuleysisbætur í Finnlandi og Atvinnuleysissjóðir og stéttarfélög í Finnlandi.

Almannatryggingar launafólks

Þú getur smellt á tenglana hér að neðan og fundið frekari upplýsingar um almannatryggingar í Finnlandi.

Átt þú rétt á almannatryggingum í Finnlandi?

Flytjir þú til Finnlands vegna vinnu átt þú almennt tilkall til finnskra almannatrygginga frá upphafi vinnutímabils. Þó eru ýmsar undantekningar frá þeirri reglu. Nánari upplýsingar eru á síðunnisem fjallað er um á síðunni Almannatryggingakerfi hvaða lands tilheyrir þú? 

Ef þú ert útsendur starfsmaður finnur þú réttar upplýsingar á síðunni Útsendir starfsmenn í Finnlandi. Ef þú ert fræðimaður eða þiggur styrk vegna náms eða fræðilegra rannsókna finnur þú upplýsingar á síðunni Rannsóknastarf og styrkþegar í Finnlandi.

Hvaða þjónustu almannatryggingakerfisins átt þú rétt á sem launþegi í Finnlandi?

Upplýsingar um finnskar almannatryggingar og rétt á heilbrigðisþjónustu, svo og sjúkradagpeninga og endurhæfingu, eru á síðunum hér fyrir neðan.

Skattlagning

Almenna reglan er sú að þú greiðir skatt til þess lands sem þú býrð eða aflar þér tekna í. Búir þú í öðru landi en þú aflar tekna í kunna tekjurnar að hafa áhrif á skattlagningu þína í búsetulandinu. Þess vegna þarf að telja allar tekjur frá bæði búsetulandinu og starfslandinu fram til skatts.

Nánari upplýsingar eru á síðunni Skattar í Finnlandi eða á norrænu skattagáttinni, Nordisk eTax.

Nánari upplýsingar

Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu eða ef þú hefur rekist á hindrun í norrænu landi skaltu fylla út eyðublað okkar.

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna