Ríkisfang í Finnlandi

Kansalaisuus Suomessa
Hér er fjallað um ríkisfang í Finnlandi sem ýmist er veitt við fæðingu eða í kjölfar skriflegrar tilkynningar eða umsóknar. Einnig er fjallað um sérstakar reglur sem gilda um sameiginlegar umsóknir og um maka og börn finnskra ríkisborgara, svo og tvöfalt ríkisfang.

Hægt er að öðlast finnskt ríkisfang við fæðingu eða með því að senda inn skriflega tilkynningu eða umsókn. Í finnsku ríkisfangslögunum er kveðið á um þau skilyrði sem sett eru í tengslum við ríkisfang. Finnska stofnunin um málefni innflytjenda tekur ákvarðanir á grundvelli ríkisfangslaganna um það hverjir fá ríkisborgararétt í Finnlandi, halda honum eða missa hann.

Finnskt ríkisfang fyrir börn

Barn hlýtur sjálfkrafa finnskt ríkisfang við fæðingu sé móðirin finnskur ríkisborgari eða ef faðirinn er finnskur ríkisborgari og giftur móðurinni. Barn fær einnig finnskt ríkisfang ef það fæðist í Finnlandi, faðir þess er ríkisborgari við fæðingu barnsins og barnið hefur verið feðrað.

Eignist finnsk kona barn í öðru norrænu landi skal tilkynna það beint til þjóðskrár í Finnlandi. Starfsfólk þjóðskrárinnar sendir þá upplýsingarnar áfram til Tryggingastofnunar Finnlands (Kansaneläkelaitos eða Kela), sem tekur ákvörðun um hvort barnið heyri undir finnska almannatryggingakerfið eður ei. Sé úrskurðurinn jákvæður er Kela-kort barnsins póstsent á það heimilisfang sem hefur verið tilkynnt til finnsku þjóðskrárinnar.

Þegar finnskur faðir og móðir af öðru þjóðerni eignast barn utan hjónabands í öðru landi en Finnlandi fær barnið finnskan ríkisborgararétt að því gefnu að finnsk yfirvöld telji barnið hafa verið feðrað með fullnægjandi hætti.

Finnskt ríkisfang fyrir aðra norræna borgara

Ríkisborgarar Íslands, Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur sem náð hafa 18 ára aldri geta fengið ríkisfang í Finnlandi með því að senda inn tilkynningu, hafi þeir haft fasta búsetu í Finnlandi í fimm ár samfleytt og ekki verið dæmdir til frelsissviptingar (fangelsisvistar) á þeim tíma.

Eigi umsækjandi barn undir lögaldri er hægt að senda inn sameiginlega tilkynningu fyrir foreldri og barn, sem fá þá ríkisfang samtímis. Sé barnið yngra en fimmtán ára verður það að búa í Finnlandi þegar tilkynningin er send inn. Sé barnið orðið fimmtán ára verður það að búa í Finnlandi og hafa búið þar að minnsta kosti undanfarin tvö ár þegar tilkynningin er send inn.

Norrænir ríkisborgarar sem ekki uppfylla öll skilyrði til að sækja um ríkisfang, eða sem vilja fá ríkisfang í Finnlandi eftir aðeins tveggja ára búsetu þar, geta sent inn umsókn um ríkisfang.

Einstaklingur sem hefur verið sviptur finnsku ríkisfangi getur fengið það aftur með einfaldri tilkynningu, án tillits til búsetu í Finnlandi.

Að sækja um finnskt ríkisfang

Hægt er að veita erlendum borgara finnskt ríkisfang á grundvelli innsendrar umsóknar ef umsækjandi er orðinn 18 ára og hefur haft fasta búsetu í Finnlandi annað hvort undanfarin fimm ár samfleytt eða í sjö ár eftir fimmtán ára aldur, þar af undanfarin tvö ár samfleytt. Sýni umsækjandi fram á fullnægjandi kunnáttu í finnsku eða sænsku getur hann fengið ríkisfang að lokinni fjögurra ára búsetu í Finnlandi.

Þetta er þó að því gefnu að umsækjandinn hafi ekki gerst sekur um refsivert athæfi, vanrækt framfærsluskyldu sína eða vanrækt að greiða opinber gjöld. Auk þess þarf umsækjandi að sýna fram á að hann geti séð sér farborða og sanna að hann búi yfir nægilega góðri munnlegri og skriflegri færni í annað hvort finnsku eða sænsku, eða að öðrum kosti í finnsku eða finnlandssænsku táknmáli.

Hægt er að gera undantekningar frá almennum skilyrðum fyrir ríkisfangi vegna eftirfarandi kringumstæðna:

Makar

Maki finnsks ríkisborgara getur fengið finnskt ríkisfang ef parið hefur búið saman í að minnsta kosti þrjú ár, umsækjandi hefur haft fasta búsetu í Finnlandi undanfarin fjögur ár samfleytt eða samtals sex ár eftir 15 ára aldur, þar af undanfarin tvö ár samfleytt.

Sameiginlegar umsóknir

Barn undir 15 ára aldri, sem sótt er um finnskt ríkisfang fyrir ásamt öðrum umsækjanda, getur fengið ríkisfang ef það hefur búsetu í Finnlandi á þeim tíma sem umsóknin er tekin til meðferðar. Einstaklingur 15 ára og eldri getur fengið ríkisfang með sameiginlegri umsókn ef viðkomandi hefur haft fasta búsetu í Finnlandi undanfarin fjögur ár samfleytt á þeim tíma sem umsóknin er tekin til meðferðar eða samtals sex ár eftir sjö ára aldur, þar af undanfarin tvö ár samfleytt.

Börn

Forráðamenn barna geta sótt um ríkisfang fyrir þeirra hönd. Yfirleitt er þá gert ráð fyrir því að forráðamaðurinn sé sjálfur finnskur ríkisborgari og búi með barninu. Fjárhaldsmaður barns getur einnig sótt um fyrir hönd þess. Börn 15 ára og eldri þurfa að hafa búið í Finnlandi undanfarin fjögur ár, eða samtals sex ár eftir sjö ára aldur, þar af samfleytt undanfarin tvö ár.

Hafi barnið áður haft finnskt ríkisfang eða sé það ríkisborgari annars norræns lands er skilyrði að það hafi búið undanfarin tvö ár í Finnlandi.

Tvöfalt ríkisfang

Tvöfalt ríkisfang er löglegt í Finnlandi. Það þýðir að finnskir ríkisborgarar halda ríkisfangi sínu þó að þeir fái ríkisfang í öðru landi.

Samband við yfirvöld
Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu skaltu fylla út eyðublaðið hérna:

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna