Skattar í Finnlandi

Verot Suomessa
Hér segir frá því hvenær skylt er að greiða skatta í Finnlandi. Greint er frá skattskyldu launafólks í ýmsum aðstæðum, skattskyldu námsfólks og lífeyrisþega svo og skattskyldu í öðrum tilfellum. Einnig segir frá því hvernig sækja á um skattkort og telja fram til skatts.

Almenna reglan er sú að þú greiðir skatt í því landi sem þú býrð eða aflar tekna í. Búir þú í öðru landi en tekna er aflað í geta tekjurnar haft áhrif á skattlagningu þína í búsetulandinu. Þess vegna þarftu að greina skattayfirvöldum í bæði búsetulandinu og starfslandinu frá þeim tekjum sem þú aflar þér. Við skattlagningu í búsetulandi er þess gætt að þú greiðir ekki skatt tvisvar af sömu tekjum.

Hvernig áttu að greiða skatt í Finnlandi?

Skattlagning í Finnlandi ræðst af því hvort þú berð almenna (ótakmarkaða) eða takmarkaða skattskyldu, hvort þú býrð og starfar á landamærasvæði, hvort þú ert í fjarvinnu á milli landa eða vinnur samtímis í fleiri en einu landi. Nánari upplýsingar um þær reglur sem gilda í þínum aðstæðum eru hér fyrir neðan.

Launafólk

Starfar þú í Finnlandi en býrð í öðru norrænu landi?

Ef þú býrð og starfar í Finnlandi berðu almenna skattskyldu þar. Almennt skattskyldir einstaklingar í Finnlandi greiða þar stighækkandi skatt af tekjum sínum, sem þýðir að skattprósenta hækkar með vaxandi tekjum. Skattskyldar tekjur eru til dæmis laun, lífeyrir og greiðslur eða bætur sem fólk fær í stað launa eða lífeyris. Með skattprósentureiknivél finnskra skattayfirvalda getur þú reiknað út hver þín skattprósenta er. Tekjur frá öðrum löndum eru ekki teknar með í þeim útreikningum.

Til að greiða skatt þarft þú að hafa skattkort. Nánari upplýsingar um skattkort eru hér fyrir neðan, undir fyrirsögninni „Skattkort“.

Býrðu eða starfar í öðru norrænu landi?

Ef þú býrð á Norðurlöndum og starfar í öðru norrænu landi en búsetulandinu berðu yfirleitt almenna skattskyldu í búsetulandi þínu og takmarkaða skattskyldu í starfslandinu. Þá þarftu að gera grein fyrir tekjunum í báðum löndum og við skattlagningu í búsetulandinu er séð til þess að ekki sé tekinn af þeim tvöfaldur skattur.

Einstaklingar með takmarkaða skattskyldu í Finnlandi greiða tekjuskatt af launatekjum sínum eins og aðrir. Hægt er að skoða skattprósentuhlutföll á norrænu skattagáttinni Nordisk eTax. Til að greiða skatt þarftu að hafa skattkort. Nánari upplýsingar um skattkort eru hér fyrir neðan, undir fyrirsögninni „Skattkort“.

Einstaklingar með takmarkaða skattskyldu í Finnlandi geta sótt um að greiða stighækkandi skatt í stað hefðbundins tekjuskatts, en þá getur skattprósenta breyst í hlutfalli við heildartekjur og -útgjöld á árinu. Einstaklingar sem greiða stighækkandi skatt eiga til dæmis rétt á að telja kostnað vegna ferðalaga milli heimilis og vinnustaðar og útgjöld vegna tekjusköpunar fram til skattafrádráttar.

Nánari upplýsingar eru á  norrænu skattagáttinni (Nordisk eTax).

Sjálfstætt starfandi einstaklingar

Ef þú býrð og starfar í Finnlandi skaltu leita nánari upplýsinga á vef finnskra skattayfirvalda (Verohallinto).

Ef þú býrð eða starfar í öðru norrænu landi geturðu fundið nánari upplýsingar sem eiga við þínar aðstæður á vef Norrænu skattagáttarinnar, Nordisk eTax.

Útsendir starfsmenn

Ef þú ert útsendur starfsmaður í öðru landi á vinnuveitandinn að leita upplýsinga um það í hvaða landi þér ber að greiða skatt. Nánari upplýsingar eru á vef finnskra skattayfirvalda (Verohallinto).

Fólk sem sækir vinnu yfir landamæri

Kveðið er á um skattlagningu þeirra sem búa við eða sækja vinnu yfir landamæri Finnlands, Svíþjóðar og Noregs í Norræna tvísköttunarsamningnum. Viss skilyrði þurfa að vera uppfyllt til að fólk teljist sækja vinnu yfir landamæri í þeim skilningi sem lagður er í hugtakið í norræna tvísköttunarsamningnum.

Býrð þú og starfar á landamærasvæði?

Ef þú býrð í einu landi og starfar í öðru skaltu greiða skatt af launatekjum í búsetulandi þínu, að því gefnu að þú búir við landamæri Finnlands og Svíþjóðar eða Finnlands og Noregs og að vinnustaðurinn sé hinumegin við landamærin innan sama sveitarfélags. Að auki þarftu að dvelja reglulega, minnst tvo daga í viku, í föstu húsnæði þínu í búseturíkinu.

Til sveitarfélaga á landamærum Finnlands og Svíþjóðar teljast Finnlandsmegin Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio og Enontekiö og Svíþjóðarmegin Haaparanta, Övertorneå, Pajala og Kiiruna.

Til sveitarfélaga á landamærum Finnlands og Noregs teljast Noregsmegin Enontekiö, Inari og Utsjoki og Noregsmegin Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sør-Varanger og Tana.

Býrðu ekki eða starfar á landamærasvæði?

Ef þú býrð í einu landi og starfar í öðru, en ekki á landamærasvæði, ber þér almennt að greiða tekjuskatt í starfslandinu. Nánari upplýsingar eru undir fyrirsögninni Launafólk.

 

Ef þú starfar í fleiri en einu landi

Um skattskyldu gildir almennt sú regla að skatt beri að greiða í búsetulandi, einnig af tekjum sem aflað er með vinnu í öðru landi. Tekjurnar eru yfirleitt einnig skattskyldar í starfslandinu. Gera þarf grein fyrir þeim bæði í búsetu- og starfslandinu og við skattlagningu í búsetulandinu er séð til þess að tekjurnar verði ekki skattlagðar tvisvar.

Einstaklingar í fjarvinnu

Ef þú stundar fjarvinnu í öðru landi með starfsstöð í Finnlandi, í fullu starfi eða hlutastarfi, skaltu leita þér frekari upplýsinga á vef finnskra skattayfirvalda (Verohallinto). Ef þú stundar fjarvinnu í Finnlandi með starfsstöð í öðru landi skaltu hafa samband við skattayfirvöld í viðkomandi landi.

Námsfólk

Í Finnlandi þarf ekki að greiða skatt af mánaðarlegum námsstyrk frá öðru norænu landi. Finnskur námsstyrkur er heldur ekki skattskyldur í Finnlandi ef viðkomandi hefur engar aðrar tekjur. Nánari upplýsingar eru á vef finnskra skattayfirvalda (Verohallinto).

Ellilífeyrisþegar

Ef þú býrð í öðru norrænu landi en þiggur lífeyri frá Finnlandi eru lífeyrisgreiðslurnar skattskyldar í Finnlandi. Þó þarf einnig að gera grein fyrir lífeyrisgreiðslunum á skattframtali í búsetulandinu.

Ef þú býrð í Finnlandi og þiggur lífeyri frá öðru norrænu landi eru lífeyrisgreiðslurnar skattskyldar í í búsetulandinu. Þó þarf einnig að gera grein fyrir lífeyrisgreiðslunum á skattframtali í Finnlandi. 

Nánari upplýsingar eru á norrænu skattagáttinni Nordisk eTax.

Aðrar aðstæður

Eigir þú sparnað eða fjárfestingar í öðru norrænu landi getur þú fundið upplýsingar um skattlagningu fjármunanna á Norrænu skattagáttinni (Nordisk eTax).

Fáir þú arf eða gjöf frá Finnlandi geturðu fundið reglur þar að lútandi á vef finnskra skattayfirvalda (Verohallinto).

Nánari upplýsingar um ökutækjaskatt eru á síðunni Ökutæki í Finnlandi.

Eru tekjur þínar skattlagðar tvisvar?

Ekki þarf að greiða skatt í tveimur mismunandi löndum af sömu tekjunum, en þó ber að gera grein fyrir tekjunum í bæði starfs- og búsetulandi. Í Norræna tvísköttunarsamningnum er kveðið á um það hvaða land megi skattleggja tekjur og hvernig forðast eigi tvísköttun.

Skattkort

Í Finnlandi þarf launafólk að skila inn skattkorti til vinnuveitanda síns svo hægt sé að áætla þá skattprósentu sem halda skal eftir. Sé skattkorti ekki skilað inn til vinnuveitenda ber honum alla jafna skylda til að halda eftir 60 prósentum launa vegna skatts.

Upplýsingar um að útvega skattkort eru á heimasíðu finnskra skattayfirvalda.

Skattframtal

Einstaklingum sem bera almenna skattskyldu í Finnlandi, svo og sumum sem hafa þar takmarkaða skattskyldu, ber að telja fram til skatts í landinu.

Þarft þú að telja fram til skatts í Finnlandi?

Hver sá sem hefur fasta búsetu í Finnlandi, er þar almennt skattskyldur og hefur haft skattskyldar tekjur árið áður, skal skila skattframtali.

Fólk búsett í öðrum löndum sem hefur takmarkaða skattskyldu í Finnlandi skal skila þar skattframtali í eftirtöldum tilvikum:

  • ef þú hefur átt fasteign í Finnlandi á skattaárinu
  • ef þú hefur stundað atvinnustarfsemi á föstum starfsstað í Finnlandi
  • ef þú hefur óskað eftir þrepaskattlagningu í stað þess að notast við skattkort
  • ef þú hefur fengið greiddan lífeyri frá Finnlandi á árinu

Hvernig er skattframtali skilað?

Skattskyldir einstaklingar fá fyrirfram útfyllta skattskýrslu póstsenda að vori. Um er að ræða eyðublað sem skattayfirvöld hafa skráð á upplýsingar frá finnskum greiðendum launa, lífeyris, arðs og annarra tekna. Teljir þú að upplýsingarnar á eyðublaðinu séu réttar og engu þurfi við þær að bæta þarft þú ekki að aðhafast neitt frekar. Ef eitthvað þarf hins vegar að leiðrétta ber þér að tilkynna um það innan frestsins sem gefinn er upp.

Tekjur frá öðrum löndum birtast alla jafna ekki á fyrirfram útfylltri skattskýrslu. Þó er skylt að telja tekjur frá öðrum löndum fram til skatts.

Hvað ef þú flytur?

Hafir þú flutt til Finnlands á undanliðnu dagatalsári og hafi þér ekki borist fyrirfram úfylllt skattskýrsla í pósti þarftu að biðja skattayfirvöld um eyðublað til útfyllingar.

Hafir þú flutt milli landa á árinu ber þér að skila skattskýrslu bæði í brottfararlandinu og því landi sem þú flytur til. Þú þarft að skila skattskýrslu í Finnlandi í þann tíma sem þú berð almenna skattskyldu í landinu.

Finnskur ríkisborgari sem hefur flutt til annars lands ber yfirleitt almenna skattskyldu í Finnlandi það ár sem flutt er og næstu þrjú árin á eftir. Almennri skattskyldu í Finnlandi getur þó lokið fyrr ef þú sýnir fram á að þú hafir ekki haft nein skattaleg tengsl við Finnland á viðkomandi skattlagningarári. Nánari upplýsingar um almenna skattskyldu eru á vef Norrænu skattagáttarinnar (Nordisk eTax).

Nánari upplýsingar

Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu skaltu fylla út eyðublaðið hérna:

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna