Skráning í þjóðskrá í Svíþjóð

Folkeregistrering i Sverige
Hér er að finna upplýsingar um það hvenær fólk á rétt á og er skyldugt til að skrá sig í þjóðskrá í Svíþjóð, og hvernig er sótt um sænskt nafnskírteini (ID-kort).

Reglur um skráningu í þjóðskrá í Svíþjóð

Ríkisborgari norræns ríkis getur dvalið í Svíþjóð í allt að eitt ár án þess að skrá sig í þjóðskrá. Ef einstaklingur hyggst dvelja í Svíþjóð í meira en 12 mánuði skal hann skrá sig í þjóðskrá.

Um börn sem flytja til Svíþjóðar með foreldrum sínum gilda sömu reglur um skráningu í þjóðskrá og fyrir fullorðna.

Einungis er hægt að vera skráður í þjóðskrá í einu landi í einu. Sé einstaklingur í vafa um hvort hann skuli skrá sig í þjóðskrá í Svíþjóð, gilda reglur landsins sem flutt er til.

Tilkynning um flutning til Svíþjóðar

Einstaklingur sem flytur til Svíþjóðar frá öðru ríki skal mæta til Skatteverket og tilkynna flutning til Svíþjóðar áður en vika er liðin frá komu til landsins.

Hjá Skatteverket í Svíþjóð er kannað hvort skilyrði fyrir skráningu á heimili í Svíþjóð séu uppfyllt. Ef viðkomandi uppfyllir skilyrði til þess að vera skráður til heimilis í Svíþjóð er hann skráður svo frá þeim degi sem hann hefur tilkynnt um að sé flutningsdagurinn til Svíþjóðar, að því gefnu að flutningurinn sé tilkynntur innan viku frá uppgefnum flutningsdegi.

Ef umsókn um skráningu til heimilis berst síðar en viku frá þeim degi sem er uppgefinn flutningsdagur gildir heimilisskráningin frá þeim degi sem Skatteverket barst tilkynning um flutning til Svíþjóðar.

Skatteverket sér um að tilkynna flutninginn til þess lands sem flutt var frá.

Flutningur til Svíþjóðar án foreldra

Einstaklingar innan átján ára aldurs sem flytja til Svíþjóðar án foreldra sinna þurfa að skrá sig í þjóðskrá á næstu þjónustuskrifstofu skattayfirvalda (Skatteverket). Ef ætlunin er að flytja til ákveðins einstaklings í Svíþjóð þarf sá einstaklingur að koma með á skrifstofuna.

Eingöngu er leyfilegt að skrá sig í þjóðskrá í Svíþjóð ef ráðgert er að eiga heima í landinu í eitt ár að lágmarki. Mikilvægt er að muna eftir hafa með sér gilt vegabréf eða persónuskilríki frá heimalandinu. Ef sú/sá sem tilkynnir um flutning er yngri en sextán ára þarf forráðamaður að vera með í för. Að öðrum kosti þarf að hafa með sér bréf frá foreldrum eða forráðamanni. Í bréfinu þurfa að vera upplýsingar um hvernig megi ná í foreldrana og þeir þurfa að staðfesta að þeir séu samþykkir flutningum frá öðru norrænu ríki til Svíþjóðar.

Ef viðkomandi á meira en eitt foreldri/forráðamann þurfa báðir að skrifa undir.

Tilkynning til landsins sem flutt er frá um að flutt sé til Svíþjóðar

Danmörk – Þegar flutt er frá Danmörku til Svíþjóðar skal tilkynna flutning til þjóðskrár bæði í búsetusveitarfélagi í Danmörku og þjóðskrá í Svíþjóð. Sé flutningur til Svíþjóðar samþykktur telst viðkomandi sjálfkrafa fluttur frá Danmörku. Sömu reglur eiga við um börn.

Finnland – Þegar flutt er frá Finnlandi til Svíþjóðar skal bæði tilkynna brottflutning til Befolkningsregistercentralen og flutning til þjóðskrár í Svíþjóð. Sé flutningur til Svíþjóðar samþykktur telst viðkomandi sjálfkrafa fluttur frá Finnlandi. Sömu reglur eiga við um börn.

Ísland – Flutning frá Íslandi til Svíþjóðar skal einungis tilkynna í Svíþjóð. Sé flutningur til Svíþjóðar samþykktur telst viðkomandi sjálfkrafa fluttur frá Íslandi. Sömu reglur eiga við um börn.

Noregur – Flutning frá Noregi til Svíþjóðar skal einungis tilkynna í Svíþjóð. Sé flutningur til Svíþjóðar samþykktur telst viðkomandi sjálfkrafa fluttur frá Noregi. Sömu reglur eiga við um börn.

Hafið rétt gögn með

Hafa skal vegabréf meðferðis þegar tilkynnt er um flutning hjá Skattaverket. Sé vegabréf ekki haft meðferðis, heldur önnur gild skilríki, er flutningsdagur skráður þann dag sem ákvörðun er tekin um flutning.

Að auki skal hafa meðferðis skjöl sem staðfesta hjúskaparstöðu (hjúskaparvottorð) og fæðingarvottorð barna, ef einhver eru. Ef sá sem hyggst skrá sig í þjóðskrá hefur verið skráður í þjóðskrá í Svíþjóð áður, og hafi hjúskaparstaða ekki breyst og ekki bæst við fleiri börn meðan á utanlandsdvölinni stóð, þarf ekki að hafa meðferðis skjöl um hjúskaparstöðu eða fæðingarvottorð barna.

Þurfi viðkomandi á aðstoð túlks að halda skal upplýsa um það með fyrirvara.

Skráning í þjóðskrá og almannatryggingar

Þegar einstaklingur skráir sig í þjóðskrá í Svíþjóð falla almannatryggingar viðkomandi úr gildi í brottflutningslandinu. Hafa skal samband við Försakringskassan í Svíþjóð og tryggja að viðkomandi sé aðili að almannatryggingum í Svíþjóð.

Ef einstaklingur er skráður í þjóðskrá í Svíþjóð þýðir það venjulega að viðkomandi er sjúkratryggður í Svíþjóð. Þó eru undantekningar frá þessari reglu, meðal annars ef viðkomandi er námsmaður eða ef hann var ekki sjúkratryggður í brottflutningslandinu. Ef viðkomandi er ekki viss um hvort hann sé sjúkratryggður í Svíþjóð skal hann hafa samband við Försäkringskassan.

Kennitala

Allir einstaklingar sem skráðir eru í þjóðskrá í Svíþjóð fá kennitölu. Einstaklingur sem einu sinni hefur fengið kennitölu heldur henni ævilangt jafnvel þótt viðkomandi flytji frá Svíþjóð.

Samræmingartala

Ef fólk hefur ekki áður verið skráð í þjóðskrá í Svíþjóð og ætlar að starfa þar í innan við eitt ár er hægt að nota samræmingartölu. Eingöngu ríkisstofnanir og ákveðnir einkaháskólar geta farið fram á samræmingartölu.

Samræmingartöluna nota yfirvöld og aðrir aðilar til að bera kennsl á fólk þótt það sé ekki skráð í þjóðskrá. Skatteverket úthlutar fólki samræmingartölu þegar það skráir sig hjá skattinum.

Einstaklingur sem ákveður síðar að skrá sig í sænska þjóðskrá fær kennitölu í stað samræmingartölunnar.

Nafnskírteini (ID-kort)

Þegar einstaklingur hefur skráð sig í þjóðskrá í Svíþjóð og fengið kennitölu getur hann/hún sótt um sænskt nafnskírteini.

Skírteinið er notað til þess að staðfesta aldur og til þess að staðfesta hver viðkomandi er við ýmsar aðstæður, til dæmis þegar þegar hann/hún sækir lyf í lyfjaverslun, kaupir áfengi, greiðir með greiðslukorti í verslun eða stundar viðskipti í banka.

Ríkisborgarar ESB-/EES-landa utan Norðurlanda

Ríkisborgari í ESB/EES-landi utan Norðurlandanna getur annað hvort fengið dvalarleyfi sjálfur eða sem fjölskyldumeðlimur.

Á vefsíðunni Skatteverket.se má fá upplýsingar um hvað einstaklingur sem kemur frá ESB/EES-landi og ætlar eiga heima í Svíþjóð vegna náms,starfa eða af öðrum ástæðum á að gera.

Reglur fyrir ríkisborgara frá landi utan ESB/EES

Ríkisborgarar landa utan ESB eða EES verða að sækja um dvalarleyfi til þess fá leyfi til að búa í Svíþjóð. Sótt er um dvalarleyfi annað hvort í sendiráði Svíþjóðar eða á skrifstofu ræðismanns Svíþjóðar í því landi sem flytja á frá. Einnig má sækja um dvalarleyfi hjá Migrationsverket þegar komið er til Svíþjóðar.

Ríkisborgari lands utan ESB eða EES sem hefur fjölskyldutengsl við einstakling sem er ríkisborgari ESB- eða EES-lands getur tilkynnt flutning til Skatteverket innan viku meðan hann/hún er í persónulegri heimsókn til þess að yfirvöld geti kannað hvort skilyrðum um skráningu til heimilis sé fullnægt.

Sé um fjölskyldutengsl við íbúa í ESB- eða EES-landi að ræða þarf að sýna skriflega staðfestingu þess að einstaklingur megi dveljast í Svíþjóð vegna tengsla sinna við viðkomandi. Þá skal hafa gilt vegabréf meðferðis sem staðfestir hver einstaklingurinn er ásamt frumskjölum eða staðfestum skjölum sem staðfesta fjölskyldutengslin við þann ESB- eða EES-borgara sem dvalarleyfið tengist.

Einstaklingur sem er með dvalarleyfi í Svíþjóð en er ekki ríkisborgari ESB- eða EES-ríkis skal innan þriggja mánaða frá flutningi til Svíþjóðar sækja um dvalarkort (uppehållskort) hjá Migrationsverket.

Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu skaltu fylla út eyðublaðið hérna:

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna