Ert þú að gefa út rit?

Publikationer
Efni og niðurstöður verkefna sem eru fjármögnuð af Norrænu ráðherranefndinni er gefið út af Norrænu ráðherranefndinni nema um annað hafi verið sérstaklega samið. Á þessari síðu er tekin saman stefna Norrænu ráðherranefndarinnar varðandi útgáfumál og viðmiðunarreglur fyrir norrænar skýrslur og rit. Efni þessarar síðu er ætlað þeim sem hafa fengið styrk og hyggjast gefa út skýrslu eða rit.

Þar sem Norræna ráðherranefndin hefur tekið þátt í og fjármagnað skýrslu vill hún vera sýnileg með nafnmerki sínu (lógói) og hönnun, til dæmis litum, letri, stefnu í myndamálum og fleira. Framleiðsluferillinn liggur ekki bara í hönnun og umbroti rits heldur einnig útgáfu þess gegnum NordPub og aðrar stafrænar veitur sem gefur þessum ritum mikla dreifingu. Við skiptum alltaf við svansmerktar prentsmiðjur.

Áður en kemur að því að gera lokapöntun frá útgáfudeild Norrænu ráðherranefndarinnar má hafa samband við pub@norden.org til þess að fá raunhæfa hugmynd um verð og framleiðslutíma sem felur í sér umbrot, prófarkalestur og dreifingu.

– Hafðu samband við: pub@norden.org

Skipting ábyrgðar – hver gerir hvað?

Stofnunin sem sér um verkefnið ber ábyrgð á að réttindi Norrænu ráðherranefndarinnar hafi ekki verið takmörkuð í þeim samningum sem ber að gera við höfunda um útgáfurétt og höfundarrétt. Auk þess tryggir stofnunin sem sér um verkefnið að höfundarnir þekki viðmiðunarreglurnar um höfundarrétt, handrit og pantanir sem birtar eru hér á síðunni. Stofnunin sem sér um verkefnið ber ábyrgð á kostnaði sem verður til í sambandi við vinnslu og prentun ritsins. Kostnaður við útgáfuna er háður því um hvaða ritröð er að ræða, umfang og fjölda upplýsingamynda (infografik). Kostnaðaráætlun vegna einstakra verkefna má fá beint frá útgáfudeildinni pub@norden.org.

Úgáfudeildin ber ábyrgð á umbroti, útgáfu og dreifingu. Í umbroti er útlitsstefnu Norrænu ráðherranefndarinnar fylgt. Mikil áhersla er lögð á ritið fari sem víðast og sé sem sýnilegast.

Framleiðslutíminn er breytilegur og hægt er að aðlaga hann að þörfum. Umbrotið handrit liggur fyrir innan 15 vinnudaga nema um annað sé samið við útgáfudeildina. Eigi að prenta ritið skal gera ráð fyrir 5-10 vinnudögum vegna prentunar. Ritin eru alltaf fegin út stafrænt á PDF- og EPUB-formi. Rit eru aðeins prentuð í undantekningartilvikum ef stofnunin sem sér um verkefnið pantar það sérstaklega.

Vakin er athygli á að viðmiðunarreglur vegna vinnugagna, „Nordiska arbetspapper“, eru frábrugðnar og má fá nánari upplýsingar um þær í kaflanum „Fjórar mismunandi ritraðir“.

Hafið samband við: pub@norden.org

Fjórar mismunandi ritraðir

TemaNord er ritröð þar sem birtar eru niðurstöður, sem oft eru byggðar á rannsóknum, frá vinnuhópum og verkefnum sem fjármögnuð eru af Norrænu ráðherranefndinni. Innihald TemaNord nær yfir öll viðfangsefni hins opinbera norræna samstarfs. Umbrotið í TemaNord er gert eftir nákvæmu sniðmáti.

Í Nord eru umræðubækur og aðrar einstakar bækur á þeim sviðum norræns samstarfs sem pólitísk ákvörðun er tekin um að vekja athygli á.

Úgáfur PolitikNord einkennast af því að vera stefnumótandi útgáfur, til dæmis stefnumótanir, rammaáætlanir, aðgerðaáætllanir, ársskýrslur, fjárhagsáætlanir, almennir bæklingar og annars konar upplýsingaefni sem Norræna ráðherranefndin gefur út.

Nordiska arbetspapper, norrænir vinnugögn, eru yfirleitt gögn (working papers) sem verða til við vinnslu verkefna eða eru bráðabirgðaútgáfur og þess vegna ekki gefnar út sem eiginleg rit. Yfirleitt eru markhópar vinnugagnanna aðilar innan hins norræna samstarfs. Útgáfudeildin sér aðeins um útgáfur í NordPub (pdf). Gera skal ráð fyrir 5 vinnudögum vegna vinnslu og útgáfu. Nordiska Arbetspapper eru ekki brotin um eða prentuð. Þau eru ekki heldur á dreifingaráætlun.

Höfundarréttur og réttindi

Norræna ráðherranefndin á fullan höfundarrétt á öllum útgáfum sínum. Mögulegar tekjur af sölu rita falla í skaut Norrænu ráðherranefndinni.

Höfundur eða sá/sú sem ber ábyrgð á að panta framleiðslu á riti hjá Norrænu ráðherranefndinni tryggir í tengslum við pöntunina að birtingarréttur sé á öllum textum, myndum, gröfum, töflu, tilvitnunum o.s.frv. í viðkomandi riti. Ábyrgðin á höfundarrétti mynda í ritum Norrænu ráðherranefndarinnar liggur hjá höfundi (eða þeim sem bera ábyrgð á pöntun) þess efnis sem sent er inn. Ábyrgðin liggur þó hjá útgáfudeildinni í þeim tilvikum sem umbrotsfólk PUB hefur sjálft upp á myndum.

PolitikNord og Nordiska arbetspapper eru gefin út með © All rights reserved leyfi. Frá og með 31. mars 2017 eru öll TemaNord rit gefin út með Creative Commons leyfi: CC BY 4.0 International. Ólíkt © All rights reserved leyfinu er heimilt að nota rit með CC leyfi á allan hátt, meðal annars þýða þau og endurvinna. Eina krafan er að notandinn vitni til heimildarinnar með fullnægjandi hætti.

– Nánari upplýsingar um Creative Commons CC BY 4.0 International

Handrit

Handritið skal vera samþykkt og prófarkalesið áður en pöntun er gerð. Prófarkalestur skal unnin af fagfólki og farið skal að reglum um greinarmerki í hverju tungumáli fyrir sig. TemaNord-ritin skulu vera yfirlesin af sérfræðingum á viðkomandi sviði eða að minnsta kosti að hafa verið metin innan vinnuhóps, áætlunarnefndar eða þess háttar.

Til þess að gera pöntun þarftu:

1. Góðan titil – 40 stafabil að hámarki. Notaðu undirtitil til þess að skýra titilinn ef með þarf.

2. Efnisorð. Þetta skiptir máli fyrir dreifingu ritsins. Velja skal efnisorð af kostgæfni á pöntunareyðublaðinu.

3. Útdrátt, þ.e einfalda og stuttorða lýsingu á efni ritsins (markmiði, niðurstöðum og nálgun). Lýsingin er meðal annars notuð sem útdráttur á NordPub og á norden.org. Vakin er athygli á því að TemaNord rit skulu vera með útdrátt bæði á skandínavísku máli og á ensku. Að auki skal vera útdráttur á öllum köflum í TemaNord útgáfum. Efni hvers kafla skal lýst á einfaldan hátt og í fáum orðum (900 slög að hámarki með stafabilum) Lýsingarnar eru bæði notaðar í ritinu sjálfu og sem kaflaútdrættir meðal annars á Nordic iLibrary.

4. Réttur til birtingar alls myndefnis sem sent er inn í tengslum við pöntun á riti skal vera tryggður bæði fyrir prent og stafræna útgáfu og því skal skilað inn í fullri stærð og hárri upplausn (300 dpi) Þetta á við um TemaNord vegna þess að útgáfudeildin annast myndir fyrir PolitikNord. 5. Myndum fyrir TemaNord skal skila með viðeigandi myndatexta (captions) þar sem efni myndarinnar er lýst og gerð grein fyrir uppruna hennar. Að auki skulu myndirnar hafa aðra texta (í lýsigögnum myndarinnar) á tungumáli útgáfunnar. Þetta er gert með tilliti til blindra og sjónskertra, til þess að tryggja að allar útgáfur Norrænu ráðherranefndarinnar uppfylli skilyrði um aðgengi.

6. Myndirnar skulu vera í samræmi við stefnu Norrænu ráðherranefndarinnar í myndamálum sem lýst er í útlitshönnunarhandbókinni, http://design.norden.org/billeder

 

Skoðið NordPub

Sækið NordPub appið (iOS)

Sækið NordPub appið (Android)

Þýðingar

Frá upphafi verks skal hafa í huga að mögulega þarf að þýða ritið. Túlkadeildin á skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar sér um að láta þýða og prófarkalesa norrænar samstarfsáætlanir, stefnumótanir og aðrar fyrirfram skilgreindar útgáfur í PolitikNord og Nord ritröðinni. Í öðrum útgáfum (meðal annars TemaNord og Nordiska Arbetspapper) sér verkbeiðandinn sjálfur um þýðingar þegar þess þarf með. Vakin er athygli á því að ekki er hægt að panta þýðingar gegnum útgáfudeildina. Þá er minnt á að gera þarf ráð fyrir aukalegum tíma vegna þýðingar og prófarka- og textavinnu á þeim málum sem þýtt er á. Gera þarf sérstaka pöntun fyrir hvert tungumál þegar þýðingar eru tilbúnar.

Pöntun á framleiðslu

Þegar handritið er tilbúið og prófarkalesið má panta framleiðslu á ritinu gegnum pöntunareyðublaðið hér að neðan. Handritið er hengt við pöntunareyðublaðið og þar þarf meðal annars að merkja við útgáfuröð, skrá titil, höfunda, prófarkalesara, útdrátt, efnisorð, upplag ef á að prenta ritið, fagráðgjafa á skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar og reikningsupplýsingar. Ef útgáfan er meðal þeirra undantekningatilvika sem á að prenta óskum við eftir að þú ræðir þörfina á því við upplýsingaráðgjafann þinn. Ekki hika viðað hafa samband við okkur á pub@norden.org ef spurningar vakna.

Þú færð staðfestingarpóst þegar pöntunin hefur borist. Samþykkja þarf pöntunina í viðeigandi fagdeild á skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar. Þegar pöntunin hefur verið samþykkt fær ritið útgáfunúmer sem notað er sem tilvísun meðan á verkferlinu stendur. 

 

Pöntunareyðublað

– Hafið samband: pub@norden.org

Dreifingaráætlun

Tilgangurinn með dreifingaráætluninni er að tryggja að ritið verði eins sýnilegt og kostur er og að auðvelt verði að nálgast það. Þess vegna er í útgáfuáætluninni gert ráð fyrir mörgum mismunandi stafrænum formum og veitum, auk lagers og dreifingu á prentuðum ritum.

Allar útgáfur sem eru fjarmagnaðar og gefnar út af Norrænu ráðherranefndinni eru í opnu aðgengi á útgáfuveitu ráðherranefndarinnar, Nordpub, í NordPub-appinu, á norden.org, í GoogleBooks og á bókasöfnum um allan heim. TemaNord og Nord er auk þess dreift á rafbókarformi (EPUB), meðal annars gegnum Nordic iLibrary (í samvinnu með OECD), norrænar bókaverslandir, Amazon Kindle og GooglePlay.

Prentuð rit er hægt að kaupa í vefverslun okkar á NordPub. Vakin er athygli á því að ekki eru öll rit til á prenti og að við tökum greiðslu fyrir prentuð eintök.

Rit okkar eru auglýst í tengslum við útgáfu, meðal annars í norrænum fréttabréfum og á Twitter;

Skoðaðu NordPub

Sæktu NordPub appið (iOS)

Sæktu NordPub appið (Android)