Styrkir frá umhverfis- og loftslagssamstarfi Norrænu ráðherranefndarinnar

Natur i Finland
Ljósmyndari
Benjamin Suomela / Norden.org
Vinnuhópur sem heyrir undir norræna umhverfis og loftslagssamstarfið veitir minniháttar styrki til norrænna verkefna. Styrkirnir eru fyrst og fremst veittir til þess að fylgja eftir ákvörðunum sem teknar eru af umhverfis- og loftslagsmálaráðherrunum (MR-MK), embættismannanefndinni um umhverfis- og loftslagsmál (EK-MK), þeir styðji við forgangsverkefni formennskulandsins, styðji við pólitísk forgangsverkefni sem eru ofarlega á baugi, styðji við verkefni sem vinnuhópar á sviði umhverfis- og loftslagsmála hafa ekki séð fyrir þegar starfsáætlun þeirra var undirbúin, ásamt því að styðja aðra haghafa.

Almennar leiðbeiningar

Styrkumsókn skal uppfylla eitt eða fleiri af neðangreindum skilyrðum:

  • fjalla um pólitísk málefni sem eru ofarlega á baugi
  • taka á nýju vandamáli á sviði umhverfismála
  • taka á þverfaglegri aðgerð sem umhverfisgeirinn vill taka þátt í  

Meginreglan er sú að verkefni fái aðeins styrk úr forgangsverkefnasjóði í eitt ár.

Auk þess verður litið á:

 

  • Verkefni sem standa í nokkur ár skulu almennt vera fullfjármögnuð til loka verkefnisins nema áfanganiðurstöður viðkomandi verkefnis frá fyrsta ári teljist verðmætar eða að vinnuhópurinn, AU, meti að verkefnið muni geta tryggt fjármögnun fyrir það sem eftir er af verkefnatímanum.
  • Verkefni sem snúast um gerð heimasíðna/gagnagrunna fá almennt aðeins styrk ef tryggt er að fyrir hendi séu aðilar sem taka yfir rekstur þeirra.
  • Yfirleitt eru ekki veittir styrkir til verkefna sem snúast grunnrannsóknir.
  • Forgangsverkefnasjóður styður aðeins rekstur annarra alþjóðlegra stofnana í undantekningatilvikum. Þó er hægt að veita styrki til afmarkaðra verkefna sem norræn ríki hafa átt frumkvæði að eða hafa mikinn hag af.

Sniðmót

Kynningarbréf verður að fylgja umsókn til forgangsverkefnasjóðs:

Umsóknareyðublað og eyðublað fyrir fjárhagsáætlun má finna vefsíðum um almenna styrki frá Norrænu ráðherranefndinni:

Auk styrkmöguleika frá AU leggja vinnuhópar umhverfis- og loftslagssamstarfsins fram fé til norrænna verkefna á sínu málefnasviði. Nánari upplýsingar: