Um Norrænu ráðherranefndina um sjálfbæran hagvöxt (MR-VÆKST)

Samstarfi Norðurlanda á sviði atvinnu-, orku- og byggðamála er ætlað að tryggja áframhaldandi hagvöxt í löndunum. Með því að skapa umgjörð fyrir nýskapandi atvinnuumhverfi munum við tryggja áframhaldandi góða samkeppnishæfni svæðisins án þess að það komi niður á umhverfi, loftslagi eða samfélaginu í heild.

Í samstarfinu er lögð sérstök áhersla á

  • Að búa til atvinnuumhverfi sem nær yfir landamæri með því að afnema stjórnsýsluhindranir fyrir fyrirtæki.
  • Að styðja við nýsköpun í norrænum fyrirtækjum og norrænt samstarf um stefnu í nýsköpunarmálum.
  • Að styrkja samstarfið við nágrannaþjóðir Norðurlandanna.
  • Að tryggja jafnvægi í svæðisbundinni þróun.

Og varðandi orkumál

  • Að tryggja gott afhendingaröryggi.
  • Samræming á norrænum raforkumarkaði.
  • Að stuðla að þróun sjálfbærra orkugjafa.
  • Að Norðurlöndin séu framarlega í þróuninni meðal annarra þjóða.

Norrænir ráðherrar atvinnu-, orku- og byggðamála leiða samstarfið. Ráðherrarnir funda einu sinni á ári þar sem þeir ræða og setja af stað samstarf sem hefur gildi fyrir öll Norðurlönd.

Norræna embættismannanefndin um atvinnustefnu, Norræna embættismannanefndin um orkustefnu og Norræna embættismannanefndin um byggðastefnu sem skipaðar eru fulltrúum allra landanna sem aðild eiga að Norrænu ráðherranefndinni, stýra starfinu og hittast fjórum til fimm sinnum á ári til að undirbúa þær tillögur sem lagðar eru fyrir ráðherrana.

Skrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar í Kaupmannahöfn ber ábyrgð á daglegum rekstri samstarfs norrænu ríkisstjórnanna.

Á skrifstofunni fer deild hagvaxtar og loftslagsmála með undirbúning þeirra verkefna sem tekin eru upp í Ráðherranefndinni um sjálfbæran hagvöxt, ásamt embættismannanefndunum sem undir hana heyra.

Í sumum tilvikum sér skrifstofan um að hrinda ákvörðunum ráðherranefndarinnar í framkvæmd.

Á verkefnasviði nefndarinnar er fjöldi stofnana og landamæranefnda sem eru fjármagnaðar og studdar af Ráðherranefndinni um sjálfbæran hagvöxt.

Stofnanirnar eru:

Samstarfsstofnanirnar eru:

Landamæranefndirnar eru:

Tengiliður