Jonas Eika, Danmark

Vinnare av Nordiska rådets litteraturpris 2019, Jonas Eika, Danmark

Full size version (6.92 MB) Hala niður
Ljósmyndari
Magnus Fröderberg
Leitarorð
Nordiska rådets priser
Litteraturpriset
Nordiska rådets prisutdelning
Réttindi

Under licens från Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0). Bilden får användas fritt – dock inte för kommersiella ändamål – under förutsättning att bildkällan anges (t.ex. NN – norden.org).