Nordiska rådets litteraturpris 2020

Nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2020

Full size version (1.9 MB) Hala niður
Ljósmyndari
norden.org
Leitarorð
Litteraturpriset
Litteratur
Réttindi

Under licens från Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0). Bilden får användas fritt – dock inte för kommersiella ändamål – under förutsättning att bildkällan anges (t.ex. NN – norden.org).