Ett gränshinder för mycket. Mikkels historia

Nordiska Ministerrådet arbetar aktivt för ett Norden där både invånare och tjänster kan röra sig fritt över landsgränserna. Utvecklingen har varit snabb, och många utnyttjar de möjligheter som finns. Men fortfarande finns det utmaningar.

Keywords
Lag och rätt
Gränshinder