Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á norsku.

Blogg: Tolv forslag for et grønnere Norden og en grønnere jord

Överlämning av miljögenomlysningen
Ljósmyndari
regeringskansliet.se/Miljödepartementet
Fredag mottok de nordiske miljøministrene tolv konkrete forslag til hvordan vi i Norden kan komplettere hverandre bedre på klima- og miljøområdet. Det er ingen tvil om at vi når lenger sammen enn vi gjør hver for oss i den grønne omstillingen.

Generalsekreterarens blogg

Dagfinn Høybråten, Generalsekretær

Kvinnen bak forslagene er Tine Sundtoft, tidligere klima- og miljøminister i Norge. Sundtofts rapport gir den nordiske miljøsektoren enda sterkere forutsetninger for å gjøre en forskjell for miljøet og klimaet – og viser at vi slår bena under oss selv hvis vi ikke handler i tide.

Etter den ulvevinteren som mange deler av Norden har opplevd i år, kan man bli forledet til å tvile på klimaendringene, men vitenskapen taler sitt tydelige språk. Satellittbilder fra NASA viser at vinterisens utbredelse i Arktis fikk en bunnotering også i år. Golfstrømmen er svakere enn den har vært på 1600 år, og de ekstreme værfenomenene er doblet siden 1980. Og eksemplene er mange, mange flere. 

I det nordiske samarbeidet skjuler det seg derimot flere muligheter enn begrensninger. Det kom også klart frem da miljø- og klimaministrene diskuterte fremtidsscenarioer med representanter for det nordiske næringslivet fredag.

En fersk intervjustudie med nordiske bedrifter slår fast at de nordiske bedriftene tidlig identifiserte klimaendringene som en fantastisk forretningsmulighet og forsto at synergieffektene mellom politisk ledelse, ambisiøs klimapolitikk og innovasjon kan øke konkurransekraften. Mange bedrifter ser i dag at miljølovgivningen har vært gunstig, og synes at tiden er inne for å oppskalere tiltakene.

Her går intervjustudien og Tine Sundtofts strategiske forslag hånd i hånd. De private finansstrømmene må bli grønnere, de offentlige midlene likeså, og næringslivet skal lokkes inn i den grønne omstillingen med velbalanserte insitamenter.

Det er ikke tilfeldig at rapportene kompletterer hverandre – det er stor beredskap for endringer i samfunnet. Nå er det på tide å skride til verket.

Tengiliður