Karen J. Klint (Hovedindlæg)

Upplýsingar

Speech type
Framsöguræða
Speech number
264
Speaker role
Velfærdsudvalgets talsperson
Date

Tak til ordførerne. Allerede i 2008 tog velfærdsudvalget initiativ til et projektforslag om, hvad der sker med børn, når de bliver krænket som små. Vi kom med et forslag, der handler om, hvordan krænkede børn bliver syge voksne. Det følger vi op på nu med det forslag, vi har i forslag 1645 om voksne med senskader efter seksuelle overgreb i barndommen. Vi blev især inspireret her i sommer, da vi havde sommermøde på Grønland, hvor den grønlandske regering netop har udgivet en rapport og fundet en værktøjskasse, der giver en bedre behandling af børn med senskader. Vi synes godt, vi kan lære af Grønland i det spil, der er her, om, hvilken behandling man har brug for.

Men vi vil også samtidig gøre opmærksom på, at vi skal se det i en større sammenhæng, at vi skal have området med ind i noget af det, som Nordisk Velfærdscenter arbejder med, sådan at vi også får det løftet ind på nogle af de andre områder og i debatter om behandling og i det hele taget om de vilkår, mennesker med udfordringer har.

Det er derfor, vi har en stor appel til hele plenarforsamlingen om at støtte forslaget og også se det i nogle flere strategier, og der er så ikke i dag med den begrænsede taletid tid til at nævne dem alle sammen. Men vi anbefaler kraftigt, at der bliver stemt ja til forslaget her.