Penilla Gunther (Hovedindlæg)

Upplýsingar

Gerð
Framsöguræða
Ræðunúmer
267
Notandi
Speaker role
Midtergruppen
Dagsetning

Herr president! Delegater och åhörare!

Vi har nyss talat om ungas psykiska hälsa, eller snarare ohälsa, som har ökat under de senaste åren. En viktig del av det kan vara att man har hamnat i ett drogmissbruk. Ibland är det det faktum att man börjat med droger som lett till psykisk ohälsa – oavsett vad som är hönan eller ägget är det viktigt att ta tag i båda dessa frågor. Därför har vi i Mittengruppen gjort ett medlemsförslag om att vi behöver ökad kunskap och bättre behandling av drogmissbruk genom ett nordiskt samarbete i forskningsnätverk.

Evidensbaserad vård och behandling är alltid viktigt, oavsett vilket område det handlar om. Men här går utvecklingen oerhört snabbt. Drogerna har utvecklats. De är tillgängliga på ett helt annat sätt i dag än någonsin tidigare. Det gör också att det är det är mycket lättare att hamna i den här typen av missbruk. Därför är vi väldigt glada om sessionen ställer sig bakom det här förslaget. Vi behöver verkligen kunna mer och veta mer om hur vi behandlar alla dem som råkar hamna i ett drogmissbruk.

Vi har haft ett seminarium med Nordens främsta forskare på området i Stockholm i februari. Jag är stolt och glad över att säga att de gärna vill fortsätta det samarbetet i ett nätverk för att just få fram en enighet när det gäller vård och behandling på det här området i Norden.