Li Andersson (Hovedindlæg)

Upplýsingar

Speech type
Framsöguræða
Speech number
284
Person
Speaker role
Venstresocialistiske Grønne Gruppes talsperson
Date

Ordförande! Det ursprungliga medlemsförslaget handlar om att stärka en fri och självständig press i Norden under en tid när alltfler mediehus drabbas av nedskärningar och många små publikationer lider av ekonomiska svårigheter.

Fastän utskottet inte kunde omfatta den ursprungliga tanken i förslaget antar jag att det ändå är en målsättning som vi alla som är på plats här i dag delar och en princip som vi arbetar för i våra nationella parlament.

Utskottet betonar i sitt eget betänkande vikten av att trygga tillräckliga resurser för det nordiska journalistcentret. Det är en utgångspunkt som vi i den vänstersocialistiska gruppen anser vara mycket central.

Vad gäller den andra att-satsen som diskuterades i de tidigare talturerna tycker jag att det är en övertolkning och en ganska långsökt sådan att börja tala om politisk styrning av medierna. Såsom jag tolkar att-satsen handlar det om att man vill fortsätta samarbetet med journalistcentret och fortsätta att samarbeta med de journalister som går kursen.

När vi tänker på och talar om det nordiska samarbetet är det helt centralt för det politiska samarbete som förs att också informationsförmedlingen fungerar så att man inom journalistkåren vet vilka frågor som diskuteras på nordisk nivå och att man vet hur det nordiska samarbetet fungerar.