Juho Eerola (Svar på replik)

Upplýsingar

Gerð
Svar við athugasemd
Ræðunúmer
99
Notandi
Speaker role
Nordisk Frihed
Dagsetning

Arvoisa herra presidentti! Lienee syytä vaihtaa siten, että edustaja Rydman tulee tähän paikalle.

Skandinavisk oversettelse:

Ärade herr president! Det torde vara skäl att byta så att ledamot Rydman kommer hit i talarstolen.