Anne Berner (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
369
Notandi
Speaker role
Samarbejdsminister, Finland
Dagsetning

Fru president, bästa kolleger! Jag vill återkomma till Könberg-rapporten, som har 14 punkter i sin helhet. Alla har en praktisk uppföljning, och de pengar, som allokeras i budgeten, är specifikt vikta för uppföljningen. Vi är helt överens om att evalueringen av budgeten är viktig, och vi har också hela tiden satt mera värde på den.

Budgeten är framför allt ett styrningsinstrument för ministerrådet och dess arbete. Därför har vi sagt att i framtiden bör budgeten ha mera flexibilitet för att kunna uppnå större relevans. Vi har också i samarbete och i en mycket god dialog med presidiet för Nordiska rådet kunnat komma fram till att acceptera egentligen de flesta förslag och punkter, som presidiet har kommit fram till. Det är någonting som vi anser vara mycket värdefullt. Det är ju framför allt Nordiska rådets röst som ska höras i vårt styrningsinstrument, när vi genomför vårt arbete. Denna dialog vill vi se till att även i framtiden kunna utnyttjas och föras vidare.