Stefan Löfven (Svar på replik)

Upplýsingar

Gerð
Svar við athugasemd
Ræðunúmer
53
Notandi
Speaker role
Statsminister, Sverige
Dagsetning

Meningen är att vi under detta ordförandeår ska utveckla precis denna dialog med de baltiska vännerna så att de också har en uppfattning om vilka som är de rätta områdena att ge sig på. Jag tror inte att det finns någon åsiktsskillnad om detta vare sig inom denna konstellation eller mellan oss och våra baltiska vänner: Här finns samarbeten att utveckla. På säkerhetsområdet gäller det att vi tar ett ansvar för vår egen säkerhet i Östersjöregionen. Men det handlar också om det ekonomiska området. Vi har just haft ett EU-toppmöte i Estland om de digitala frågorna. Estland ligger långt framme där, och vi har en hel del att lära av våra vänner på området.

Här finns alltså mycket av vinna-vinna, men det vi vill göra nu är att accelerera dialogen med våra baltiska vänner om vilka konkreta utvecklingsområden vi ser framför oss mellan Norden och Baltikum.