Britt Lundberg (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
262
Speaker role
Præsidiets talsperson
Date

Fru president! Vi vill mycket, men det går inte att göra allt hela tiden. För att få ett tydligare avtryck är det viktigt att kunna prioritera. Nordiska rådet vill därför fokusera på samarbete i vårt närområde. Samarbete i Östersjöområdet, i Arktis och inom EU ska få en speciell plats i vår nya internationella strategi för de närmaste fem åren.

Det finns många som har bidragit till arbetet med vår nya strategi. En särskild arbetsgrupp från presidiet har arbetat med detta under året, och alla partigrupper och landdelegationer, alla nordiska delegationer, har involverats i processen under arbetets gång.

Jag är stolt över vad vi har uppnått. Vi har kommit fram till konsensus, och vi har kommit fram till ett dokument som visar en tydlig riktning för vårt internationella arbete de närmaste fem åren.

Oavsett land, oavsett självstyrområde, oavsett partitillhörighet så kännetecknas Norden av jämställdhet, och vår syn på välfärd är gemensam. Norden är också den region i världen som har den lägsta graden av korruption och den högsta graden av öppenhet och tillit. Jag är övertygad om att det är viktiga orsaker till Nordens ekonomiska framgång.

Vi kommer att arbeta vidare för att den nordiska samhällsmodellen ska bli känd i världen och kan inspirera även andra.

Ja, det går riktigt bra för Norden på många områden, men vi får aldrig glömma att vi också har mycket att lära av våra internationella samarbetspartner. Världen står inför enorma klimat- och miljöutmaningar som bara kan lösas genom internationellt samarbete. Nordiska rådet kommer därför att bidra till att lyfta FN:s hållbarhetsmål. Migration och integration är en annan viktig fråga i vårt internationella arbete.

I vår strategi har vi också några särskilda rekommendationer till våra regeringar. Nordiska rådet har ofta påtalat vikten av att nordiska ambassader och diplomatiska beskickningar ska samlokaliseras. Vi tror på det. Förutom kostnadseffektivitet kan det även bidra till ökat

professionellt samarbete och en starkare gemensam nordisk identitet och synlighet.

Oavsett varifrån vi kommer eller vilken partitillhörighet vi har så präglas Norden av en djup respekt för demokrati, rättsstatsprincipen, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Dessa värderingar tar vi ofta för givet i Norden, men i många länder är de inte en självklarhet. Tillsammans med våra internationella vänner och samarbetspartner ska Norden göra skillnad i världen genom att tydligt stå upp för dessa värden.