Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Danska.

Forvaltningen af Reykjaviks Kirkegårde (KGRP), Island

Holavallagardur er den største islandske kirkegård fra det 19. århundrede og er den næststørste kirkegård som KGRP forvalter. Kirkegården er et fantastisk eksemplar for studier om den alsidighed i mindesmærker og stiludvikling der har været på kirkegårdene gennem tiderne.

I haven findes bl.a. en af de ældste nyklassicistiske oprejste gravstene udført af en islænding der havde været i Danmark for at lære stenhuggerfaget. Mange danske stenhuggere kom til Island for at lære fra sig, men den kendteste var Julius Andreas Schau, som var en af dem der grundlagde det islandske stenhuggerfag.

En stort antal af hans og hans lærlinges værker findes på kirkegården, og ofte er der på disse afstøbninger af Bertel Thorvaldsens relieffer. KGRP har arbejdet sammen med  danske kirkegårde bl.a. med henblik på at få lavet nye afstøbninger af reliefferne til brug for reparation af gravsten i haven.

Havens mindesmærker er således for en stor dels vedkommende enten arbejder af kendte nordiske kunstnere og håndværkere eller mindesmærker med relieffer udført af dem.

I 1998 blev der nedsat et udviklingsudvalg vedr. kirkegården, som støtter op omkring bevarelsen af haven og forvalter reparationer og ændringer i haven.

I udvalget er bl.a. KGRP repræsenteret, og KGRP har herved bl.a. foranlediget, at Islands Nationalmuseum i 2001 registrerede de af kirkegårdens mindesmærker, der var over hundrede år.

I 2004 indgik en del af grundskolerne i Reykjavik en aftale med KGRP om, at kirkegården blev elevernes og lærernes lokalskov. På kirkegården findes også omkring to hundrede arter træer, buske og flerårige planter, og den er den ældste bevarede lund i Reykjaviks gamle del.

KGRP arbejder med succes til stadighed på at bevare og reparere haven. Alt dette arbejde hos KGRP har til hensigt at åbne borgernes øjne op for denne perle i hjertet af Islands hovedstad og gøre opmærksom på havens vigtighed.