Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Norska.

Undergruppe under Nordisk arbeidsgruppe for Hav og Kyst

Her kan du lese om undergruppe under Nordisk arbeidsgruppe for Hav og Kyst.

Undergruppe for klimaforandringer, havforsuring og havmiljø

De nordiske landene har lange kyster og forvalter store havområder. Vår bruk av havet, klimaforandringer og havforsuring påvirker de nordiske marine økosystemene. Norden er avhengig av at havet evner å levere økosystemtjenester til oss også i fremtiden. Ambisjonene med denne toårige undergruppen under ’hav og klima’ er fx at skabe en fælles nordisk stemme ind i vigtige internationale processer, der HAV og klima står på dagsordenen.   Målet er at etablere et nordisk samarbejde om sammenhængen mellem klimaforandringer, havforsuring og havmiljø for at styrke:

  • nordisk havforvaltning og bidra til å sikre grundlaget for bæredygtigt brug og bevaring af havet i et ændret klima.
  • nordisk indflydelse i internationale processer på området. 

Kontakt:

Marianne Olsen marianne.olsen@miljodir.no tlf. ++00 47 98485594