Nabo – ungas röster om social inkludering på Åland

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
Nabo – ungas sociala inkludering i Norden samlar in ungas åsikter och tankar om tillhörighet, möjligheter till inflytande, delaktighet i samhällslivet samt erfarenheter av samhällsservice och sociala relationer. I den här rapporten presenterar vi det åländska materialet som Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har samlat in genom fokusgruppsintervjuer under våren 2019.
Útgáfunúmer
2019:547