141. Linda Ylivainio (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
141
Notandi
Speaker role
Midtergruppen
Dagsetning

Fru president! Jag vill tacka den svenska samarbetsministern Anna Hallberg för redogörelsen och hälsa henne välkommen in i det nordiska samarbetet. Vi har mycket att uträtta, kära vänner!

Jag vill inledningsvis instämma i mina kollegor Bertels, Britts och Joakims anföranden i den föregående diskussionen. Jag vill också understryka det Pyry, Stein Erik och Steinunn har framfört här i dag. Jag noterar att den svenska samarbetsministern talar om att det är förpliktande och att det är dags att gå från ord till handling. Inget kunde vara mer sant och efterfrågat.

Det är ju så med mobilitet och gränshinder att den som står still i steget snabbt blir förbisprungen. Vi tar det nordiska samarbetets vinster för givna. Vi tror och går och inbillar oss att vi har kommit någon vart, när vi i själva verket håller på att bli omsprungna av Baltikum och Beneluxländerna i ganska vitala och för medborgarna viktiga frågor.

När jag kandiderade till ordförandeposten i Mittengruppen och också fick gruppens stöd hade jag tre uppgifter.

  1. Vi ska leverera nordisk nytta, och det innebär att vi måste fokusera på att riva gränshinder.
  2. Vi måste föra in ny energi i Nordiska rådet. Vi måste, på ren svenska, steppa upp vårt game, bröder och systrar! Vi måste förnya och uppdatera Nordiska rådet. Vi måste ha fokus på leverans.
  3. Vi ska vara rädda om skattebetalarnas pengar.

Nu går dock min fråga till den danska samarbetsministern. Vilka initiativ avser det inkommande ordförandeskapet att ta för att de nordiska transportministrarna ska möta Nordens folkvalda ombud, nämligen Nordiska rådet?