216. Aron Emilsson (Svar på replik)

Upplýsingar

Speech type
Svar við athugasemd
Speech number
216
Person
Speaker role
Nordisk frihets talesperson
Date

Fru president! Tack, utrikesministern, för svaret!

Samtliga våra nordiska länder har en relation till Storbritannien som har varit särskilt stark och särskilt nära i förhållande till en stor del andra av världens länder. Dels tacklar vi frågor på ett likartat sätt, dels argumenterar vi i frågor på ett likartat sätt och har en likartad syn på både världen och verkligheten.

Jag skulle vilja specificera min fråga. När vi står inför en situation där Storbritannien kan behöva upprätta nya samarbetsformer med Norden och ingå andra regionala samarbeten och EU i sig blir min fråga: Tror utrikesministern att vi kan hitta gemensamma nämnare för samarbetsformer som kan säkra Norden och Storbritannien, vår region av världen, mot strategiska investeringar och utmaningar i den digitala miljön? Detta ska vi ju också behandla i samband med antagandet av vår rapport om samhällssäkerhet, så det är en väldigt konkret fråga.