250. Hans Wallmark (Replik)

Upplýsingar

Speech type
Andsvar
Speech number
250
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppens talesperson
Date

Det finns några frågor som man kan ställa sig. Sverigedemokraterna säger att vi ska bilda försvarsförbund med ett land men avvisar tanken på att söka säkerhet med 29 andra länder i Nato. Det är faktiskt obegripligt.

Har Sverigedemokraterna någon gång reflekterat över att ni i all Natokritik som ni lyfter fram alltid hamnar på samma sida som de långt till vänster varande inom den vänster-gröna gruppen, Miljöpartiet. Det är där ni är. Är det ett lämpligt utrikespolitiskt sällskap?

Sedan en inrikespolitisk fråga. Om man nu vill satsa på försvaret, som Sverigedemokraterna säger sig vilja göra, är det kuriöst att man i Sveriges riksdag hamnar på exakt samma ekonomi i sitt budgetförslag som Socialdemokraterna. Ni vill samarbeta med ett land, ni faller i armarna på Vänstern och ni har inte pengar till Sveriges försvar. Det duger inte!