308. Arman Teimouri (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
308
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Date

Herr president! Jag vill förenas med Nordisk Grön Vänster om vikten av att alltid se till barnens bästa. Samtidigt vill jag kommunicera den slutsats som utskottet har nått och som jag vill uttrycka för Mittengruppen: att de nordiska länderna utifrån sin nationella lagstiftning redan arbetar med detta.

Det kan tilläggas att det från Nordisk Grön Vänster med detta medlemsförslag blir ett onödigt misstänkliggörande av de många goda adoptionsorganisationer som dagligen arbetar med att säkra goda och ordentliga ramar för adoption. En brist i medlemsförslaget är att man inte belägger några missförhållanden hos dagens rutiner i våra adoptionsorganisationer, och de tragiska exempel man hänvisar till daterar sig ganska långt tillbaka i tiden. Huruvida vi bör brista i vår tillit till dagens adoptionsorganisationer kan inte heller Nordisk Grön Vänster leda i bevis.