400. Ruth Mari Grung (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
400
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Date

Sosialdemokratisk gruppe støtter forslaget om å utarbeide en felles strategi for å redusere utslipp fra flysektoren. Det er store utslipp fra fly, men gjennom et nordisk felles samarbeid kan vi være med på å presse fram og utvikle en mer holdbar flysektor, bl.a. ved å stille krav til mer klimavennlig drivstoff. Det er allerede gjort en god del forsøk med mer biovennlig drivstoff, men elfly er kanskje det som representerer det mest revolusjonerende forslaget. I tillegg til å redusere klimautslipp vil det bidra til å redusere støy, som også er en viktig faktor.

I store deler av Norden bor man relativt spredt, og med lange avstander er fly et effektivt transportmiddel. Elfly vil være velegnet til nettopp å stå for den transporten mellom de store distriktene vi har i flere av de nordiske landene våre.

Som Linda Ylivainio var inne på, er det allerede startet forsøk. Norge har kjøpt de første elflyene, men det er bare plass til to–tre passasjerer, så det er fortsatt et stykke fram til at det kan bli et effektivt transportmiddel. Men utviklingen skjer fort, og det er allerede – iallfall i Norge, og i samarbeid med Sverige – foreslått et forsøksområde der man skal prøve det ut.

Men når vi får elfly, får det også konsekvenser for hvordan vi planlegger infrastruktur – for hvis elfly blir så effektivt som det er tenkt, er det kanskje ikke nødvendig å investere like mye i annen infrastruktur, som er både ressurskrevende og dyr. Så her må man tenke både på fly og på resten av infrastrukturen og transportsektoren.