418. Linda Ylivainio (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
418
Notandi
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Dagsetning

Herr president, ärade kollegor och bästa tjänstepersoner! Sedan jag träffade mina kollegor för första gången, i Reykjavik i januari, har vi i Kontrollkommittén – under Ruth Grungs och Maria Stockhaus förtjänstfulla, fokuserade, kompetenta och mycket kapabla ledning – utvecklat ett mycket gott och resultatinriktat arbetsklimat. Det innebär att Kontrollkommittén har arbetat i god enighet och med kollegial ömsesidig respekt över alla partigruppsgränser i Nordiska rådet.

Att få tjänstgöra i Kontrollkommittén har varit som att komma hem, eller rent av som att vara hemma i det älskade konstitutionsutskottet i Sveriges riksdag. Det är en frizon från så mycket annan, energidränerande, svensk och nordisk politisk verksamhet i dag. Vi käbblar inte, och vi tjafsar inte. Vi ägnar inte dyrbar tid och energi åt att se det sämsta hos varandra och varandras partigruppstillhörigheter. Tvärtom snälltolkar vi varandra och jobbar med fokus – med eyes on the prize, nämligen vitala och allmängiltiga frågeställningar som borde intressera varenda parlamentariker i Nordiska rådet.

Det är inte raketforskning. Vi frågar nyfiket. Vi granskar och analyserar oss själva och varandra, även tjänstepersoner, i Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och de tolv nordiska institutionerna. Vi tittar på frågor som, i all sin enkelhet: Vad ger nordisk nytta för våra uppdragsgivare, medborgarna i de nordiska länderna och självstyrelseområdena? Vad ger mest pang för pengarna? Vad är return of investment på satsade skattekronor? Har vi folkvalda en tillräcklig grad av insyn och transparens i Nordiska rådets ekonomi och administrativa system? Tar vi det ansvar som medborgarna tror, hoppas och förväntar sig att vi har och tar? Finns det sårbarheter och risker i vår ekonomi och våra administrativa system och rutiner i Nordiska rådets sfär av institutioner? Finns det system för att identifiera dessa risker?

Vi har enormt mycket arbete framför oss, mina vänner. Det är många som har gjort det här arbetet före oss, men under Ruths och Marias fortsatta ledning kan vi uträtta storverk tillsammans. Utmaningen är gigantisk.