Sammen mot en global giv for natur og mennesker

Involvere unge mennesker til å sette mål for biomangfold, økosystemer og bærekraftig bruk

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
Sammen mot en ny giv for natur og mennesker – Involvere unge mennesker til å sette mål for biomangfold, økosystemer og bærekraftig bruk.Unge mennesker over hele verden krever handling for å beskytte planeten vår. I 2020 vedtas en ny global giv for natur og mennesker som setter mål for å beskytte og konservere planetens biomangfold og økosystemer. Det er viktig at unge mennesker blir hørt når disse nye målene blir satt, da dette ikke bare vil påvirke dagens generasjon, men også fremtidige generasjoner og levebrødet deres.I den nordiske regionen vil vi sørge for at unge mennesker blir hørt, og derfor har vi utviklet dette verktøysettet for å involvere unge mennesker i å sette nye mål for å beskytte biologisk mangfold og økosystemer og bærekraftig ressursbruk – og på denne måten sikre en ny global giv for natur og mennesker. Verktøysettet er gjort tilgjengelig til unge mennesker og personer som vil engasjere unge mennesker til å utvikle en ny global giv for natur og mennesker. Alle som ønsker å arrangere, tilrettelegge og engasjere ungdomskonsultasjoner kan bruke verktøysettet. Resultatet kan kommuniseres til beslutningstakere, offentligheten og andre relevante institusjoner, og vil være en del av en større bevegelse av unge mennesker over hele verden.Målet er å støtte unge mennesker, ungdomsorganisasjoner og andre interesserte grupper til å tilrettelegge for diskusjon om nøkkelsaker i forbindelse med en ny giv for natur og mennesker, og å sikre gode resultater fra ungdommenes arbeidsgrupper.Verktøysettet er utviklet i nært samarbeid med Nordisk råd og Nordisk ministerråd, og i nært samarbeid med unge mennesker fra de nordiske landene.I tillegg til verktøysettet, har vi publisert en veiledning for dem som trenger støtte til å organisere arbeidsgrupper og konsultasjoner. Veiledningen er ment å gi informasjon til personer som organiserer arbeidsgrupper for ungdommer, og å veilede dem til hvordan de skal forberede arbeidsgruppene. Det er en fleksibel og frivillig veiledning som kan brukes slik det passer arbeidsgruppens spesifikke kontekst.
Útgáfunúmer
2019:048