KommunikasjonsrådgiverVil du være med på å kommunisere og profilere nordisk energisamarbeid og bærekraftig utvikling?

De nordiske land har ambisiøse klimamål og har sammen satt seg som visjon å bli verdens mest bærekraftige og integrerte region, samt å være banebrytende for det grønne skiftet. Her har energisektoren en sentral rolle, ettersom omtrent 80% av verdens klimagasser er energirelaterte.
Nordisk Energiforskning (NEF) er en institusjon under Nordisk Ministerråd som bidrar til å skape kunnskapsgrunnlaget for realisering av Nordens visjon. Vi administrerer og finansierer internasjonale forskningsprogrammer og -prosjekter som gir merverdi til nasjonalt arbeid i de nordiske landene. I tillegg utfører vi visse sekretariatsfunksjoner i det energipolitiske samarbeidet under Nordisk Ministerråd. Vi er lokalisert sentralt i Oslo og har 15 ansatte fra alle de nordiske landene.
Våre primære kommunikasjonsmål eksternt er å:
 • Fremme og formidle nordisk merverdi av energiforskningssamarbeid
 • Øke synligheten av, samt formidle NEFs arbeid og resultater
 • Fremme og formidle energirelaterte deler av Nordens visjon og innsatsområder.
Vi søker en entusiastisk og initiativrik kollega til både intern og ekstern kommunikasjon.

Dine arbeidsoppgaver
 
 • Sikre målrettet kommunikasjon til NEFs forskjellige målgrupper samt utvikle kommunikasjonstiltak i ulike kanaler, både elektronisk og på trykk.
 • Videreutvikle overordnet kommunikasjonsplan
 • Bistå i formulering av pressemeldinger, skrive nettsaker, blogginnlegg mm
 • Redaktøransvar for NEFs nettsider
 • Arrangere debatter og bistå med å tilrettelegge for møter og konferanser knyttet til organisasjonens virksomhet
 • Generell kommunikasjonsrådgivning og ad hoc oppgaver

Vi søker deg som
 
 • Skriver godt og er god til å formidle komplekse, politiske og fagmessige problemstillinger i konkrete tekster.
 • Er flink til å innhente informasjon og kunnskap fra dine kollegaer. Dine kollegaer vil oppfatte deg som oppsøkende og interessert.
 • Har en velutviklet organisasjonsforståelse.
 • Er en dyktig formidler, som kan planlegge, oppbygge og gjennomføre kampanjer i ulike medier, både innholdsmessig og teknisk.
 • Har relevant utdanning innenfor kommunikasjon eller journalistikk.
 • Har erfaring fra kommunikasjonsarbeid og formidling, fortrinnsvis knyttet til forskningskommunikasjon, energi eller politikk.
 • Har svært god framstillingsevne på et skandinavisk språk og god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I tillegg er det ønskelig at du har:
 
 • Evne til å arbeide innenfor et bredt spekter av fagområder og til å kunne arbeide selvstendig og målrettet, strukturert og nøyaktig, i et internasjonalt og til tider hektisk miljø.
 • Internasjonal erfaring og spesielt erfaring med nordisk samarbeid er en fordel. I tillegg vil erfaring som prosjektleder vektlegges.
 • Interesse for energi, for eksempel: fornybare energikilder, energisystemer, policy og markeder, lav-karbon transport, industriell energibruk og energieffektivisering.

Den ideelle søker er selvgående, løsningsorientert, fleksibel og trives med å jobbe i team.

Vi tilbyr deg:
 
 • En utfordrende og selvstendig stilling i skjæringsfeltet politikk, forskning- og energiutvikling
 • En stilling i et kompetent og godt fagmiljø med gode muligheter for innflytelse
 • Høyt utdannede, imøtekommende og motiverte kolleger fra alle de nordiske landene, som jobber i team
 • Lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse, gode velferdstilbud

Arbeidssted er Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Den ledige stillingen er en åremålstilsetting for fire år med mulighet for forlengelse inntil fire år i tråd med Nordisk Ministerråds retningslinjer. Statsansatte har krav på tjenestefri for å arbeide i Nordisk Energiforskning. Medarbeidere som rekrutteres fra et annet land enn Norge, har krav på kompensasjon i forbindelse med flytting utenfor hjemlandet. Vi etterstreber en balanse når det gjelder alder og kjønn. I tillegg skal Nordisk Energiforsknings stab så langt som mulig gjenspeile den nordiske befolkingen, og ved utvelgelse av kandidater vil Nordisk Energiforskning etterstrebe en balanse mellom de ulike nordiske nasjonalitetene.
 


 

Upplýsingar

Tittel

Kommunikasjonsrådgiver

Organisasjon

Nordisk Energiforskning

By

Oslo

Søknadsfrist

13.04.2020 23:59

Kontaktpersoner

Direktør Klaus Skytte, telefon +47 941 31 447 eller klaus.Skytte@nordicenergy.org.