Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Norska.

Best anvendelig teknikk (BAT) innen ytterbehandlingsindustrien

01.04.20 | Fjármögnunarmöguleiki
Prosjektet skal bidra med informasjon og kunnskap om miljøspørsmål innen virksomheter som overflatebehandler metaller og plastmaterialer, og som kan brukes som innspill fra Norden til BREF-prosessen for samme bransje.

Upplýsingar

Flokker
Kall eftir tillögum
Frestur
Fim, 30/04/2020 - 12:00
Fjármálarammi
450 000 DKK
Lönd
Álandseyjar
Danmörk
Færeyjar
Finnland
Grænland
Ísland
Noregur
Svíþjóð

Prosjektet er et nordisk prosjekt og skal beskrive de beste tilgjengelige teknikker (BAT) med henblikk på å begrense forurensning og andre negative påvirkninger på miljøet fra overflatebehandlingsvirksomheter omfattet av industriutslippsdirektivet (IED) vedlegg I punkt 2.6 Overflatebehandling av metaller og plast ved hjelp av en elektrolytisk eller kjemisk prosess når behandlingsbadene har et volum på over 30 m³.

Prosjektets formål, bakgrunn og oppdragsbeskrivelse er nærmere beskrevet i utlysningsteksten som er lagt ut på Doffin.

Tengiliður