Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á sænsku.

Kontrakt om Enkät för att undersöka attityder till Norden och det nordiska samarbetet

03.04.20 | Fjármögnunarmöguleiki
År 2017 genomfördes en enkät för att undersöka den nordiska befolkningens syn på Norden och det nordiska samarbetet. Samarbetet omfattade Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, samt Färöarna, Grönland och Åland. Resultatet utmynnade i rapporten Ett värdefullt samarbete.

Upplýsingar

Flokker
Opinber innkaup
Frestur
Wed, 13/05/2020 - 14:00
Tengd stofnun
Lönd
Álandseyjar
Danmörk
Færeyjar
Finnland
Grænland
Ísland
Noregur
Svíþjóð

Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet önskar nu genomföra en liknande undersökning. Frågorna ska till stor del vara desamma som den tidigare studien, för att på så sätt kunna se eventuella förändringar över tid. Frågorna kommer också i viss mån bytas ut och kompletteras med sådana som tar fasta på den dagsaktuella politiska dagordningen för det nordiska samarbetet. Bland annat ska de ha beröring med den Vision som de nordiska statsministrarna antagit för samarbetet.

Tengiliður